Úvodná stránka

RETROJURMAK V ŠAFRÁNE

09.03.2015 09:36
Dávame do pozornosti pripravovanú akciu Retrojurmak 2015, ktorý sa bude konať dňa 13.06.2015 v parku v Kapušanoch. Ak viete o niekom, kto by sa podujatia rád zúčastnil ako vystavovateľ/ predajca,  prosím posuňte túto informáciu ďalej.   Prihlášku  pre účastníka je...

ZELENÁ ŠKOLA V ŠAFRÁNE

23.02.2015 10:51
ZŠ s MŠ v Kapušanoch sa zapojila do celoslovenského projektu „Zelená škola”, ktorého cieľom je podpora školských komunít, realizácia dlhodobých, praktických a vzdelávacích aktivít, ktoré majú reálny pozitívny dopad na životné prostredie školy a jej okolia. Miestna akčná skupiny bola oslovená k...

PROGRAM ROZVOJA VIDIEKA 2014 -2020

20.02.2015 09:57
Dňa 13.2.2015 Európska komisia v informačnom systéme SFC schválila verziu Programu rozvoja vidieka 2014-2020.Viac informácií na www.apa.sk/index.php?navID=496

POZVÁNKA

13.02.2015 13:21
Pracovná skupina pre tvorbu ISRÚ  2015 - 2020 MAS Šafrán  Vás pozýva na Pracovné stretnutie,  ktoré sa uskutoční dňa:  18. februára 2015 (streda) o 10:00 hod. v študijnej miestnosti  MAS Šafrán v Šarišskej Trstenej.  

ZABEZPEČENIE PRÍSTUPU MALÝCH A MLADÝCH POĽNOHOSPODÁROV K PÔDE V SPRÁVE SLOVENSKÉHO POZEMKOVÉHO FONDU FORMOU PRENÁJMU

28.01.2015 13:39
Zabezpečenie prístupu malých a mladých poľnohospodárov k pôde v správe Slovenského pozemkového fondu formou prenájmu. Viac na: www.mpsr.sk/index.php?navID=1&id=9002  

PREDNÁŠKA O PRINCÍPOCH TVORBY A FUNGOVANIA PRÍRODNÝCH ZÁHRAD

22.01.2015 15:14
Školská prírodná záhrada Nezábudka Vás pozýva na úvodné stretnutie k plánovaniu prírodnej školskej záhrady.

OTVORENIE SPOLOČENSKEJ SÁLY V OBCI ČELOVCE

27.10.2014 10:43
Dňa 26.10.2014 bola slávnostne otvorená spoločenská sála v obci Čelovce. Projekt bol podaný v rámci výzvy č. 23/2013/PRV/MAS 46 Výška oprávnených výdavkov na tento projekt predstavovala 50 030,41 EUR

VYHODNOTENIE VÝTVARNEJ SÚŤAŽE „S FARBIČKAMI ČARBIČKAMI”

21.10.2014 11:09
Miestna akčná skupina MAS Šafrán vyhlásila výtvarnú súťaž „S farbičkami čarbičkami”, do ktorej sa mohli zapojiť deti do 15 rokov z územia MAS. Tu si môžte pozrieť výsledky súťaže: 1. miesto - Filip Onofrej (Obec Trnkov) 2. miesto - Alexandra Stankovičová (Obec Kapušany) 3. miesto - Lukáš Gabčo...

WORKSHOP - PRÍSTUP LEADER POMÁHA V REGIÓNE MAS ŠAFRÁN

12.09.2014 13:51
ZDRUŽENIE PRE ROZVOJ REGIÓNU, n. o. Vás pozýva na workshop s témou „Prístup LEADER pomáha v regióne MAS Šafrán“,  ktorý je realizovaný v rámci projektu Prístup  LEADER pomáha v regióne MAS Šafrán – putovné informačné aktivity. Jeho implementáciu zabezpečuje nezisková...

TURISTICKÝ SPRIEVOD NA MOHYLKY

05.09.2014 14:03
Pozývame Vás dňa 20.septembra 2014 od 9.00 hod. (zraz pri OcÚ Okružná) na jesenný turistický sprievod spojený s odhaľovaním povesťami a tajomstvom opradenými miestami (Starý Kereštvej, Džad, Mohylky, Kamenná tvár a iné) na území MAS Šafrán a MAS LEV.  
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>