Úvodná stránka

HLASOVANIE V SÚŤAŽI "NAJKRAJŠIA FOTOGRAFIA Z ÚZEMIA MAS / VSP"

03.06.2014 10:18
Zapojte sa do hlasovania a rozhodnite o víťazovi fotosúťaže "Najkrajšia fotografia z územia MAS / VSP". Hlasovanie bude možné do 30. júna 2014. Zvíťazí fotografia, ktorá bude mať najvyšší počet hlasov v danej kategórii. Fotografia s celkovo najvyšším počtom hlasov bude vyhlásená za absolútneho...

FOTOGRAFICKÁ SÚŤAŽ: „Zaostrené na Šafrán‟

16.05.2014 07:56
Miestna akčná skupina Šafrán vyhlasuje fotografickú súťaž „Zaostrené na Šafrán‟   Kto sa môže zapojiť: všetci obyvatelia z územia MAS Šafrán Ako sa zapojiť do súťaže: Svoje fotografie zasielajte v elektronickej podobe vo formáte .jpg a požadovanej kvalite min. 1,5 MB na adresu...

VÝTVARNÁ SÚŤAŽ: „S farbičkami čarbičkami‟

16.05.2014 07:32
Miestna akčná skupina Šafrán vyhlasuje výtvarnú súťaž „S farbičkami čarbičkami‟   Kto sa môže zapojiť: deti z územia MAS Šafrán do 15 rokov Ako sa zapojiť do súťaže: Svoje podpísané výtvory môžete odovzdať riaditeľke alebo riaditeľovi školy, na obecnom úrade alebo v kancelárii MAS...

PUBLIKÁCIA ČAROVNÝ SVET TRADÍCIÍ

02.05.2014 09:31
Novú publikáciu Čarovný svet tradícií, ktorá bola vydaná v rámci projektu národnej spolupráce „Po stopách klenotov LEVa a Šafránu‟ si môžete pozrieť tu: www.youblisher.com/p/889722-Carovny-svet-tradicii/

súťaž "Najkrajšia fotografia z územia MAS/VSP 2014"

22.04.2014 10:03
Súťaž "Najkrajšia fotografia z územia MAS 2014" Národná sieť rozvoja vidieka SR vyhlasuje 4. ročník súťaže "Najkrajšia fotografia z územia MAS". Do súťaže sa môžu zapojiť schválené miestne akčné skupiny na Slovensku. Miestnym akčným skupinám ponúkame možnosť prezentovať svoje územie v obrazovej...

POZVÁNKA NA ZHROMAŽDENIE ČLENOV MAS ŠAFRÁN

03.04.2014 10:54
Pozývame všetkých členov MAS Šafrán na členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční dňa 09.04.2014 (streda) o 17:00 v zasadačke MAS Šafrán v Šarišskej Trstenej  Pozvánka na stiahnutie: Pozvánka

Valné zhromaždenie VSP MAS Topoľa, o.z.

28.02.2014 11:38
Dňa 27.02.2014 sa zástupcovia MAS Šafrán (Mgr. Natália Maťašová, manažér MAS a Mgr. Pavol Lackanič, predseda MaKV MAS) zúčastnili ustanovujúceho Valného zhromaždenia verejno-súkromného partnerstva MAS Topoľa, na ktorý boli pozvaní prezentovať MAS Šafrán a prístup LEADER...

Pracovné stretnutie NSRV PO

26.02.2014 11:36
Dňa 25.02.2014 manažérka MAS zúčastnila pracovného stretnutia, ktoré pravidelne organizuje RP NSRV v Prešove a na ktoré boli pozvané MAS a VSP z Prešovského kraja. Predmetom stretnutia bolo informovanie o plánovaných aktivitách RP NSRV PO v roku 2014 vrátanie zistenia...

Valné zhromaždenie MAS Pod Vihorlatom

24.02.2014 11:32
Dňa 21. februára 2014 sa v obradnej sieni sninského kaštieľa uskutočnilo Valné zhromaždenie Miestnej akčnej skupiny Pod Vihorlatom. Zástupcovia tohto verejno-súkromného partnerstva samospráv, podnikateľských subjektov a neziskových subjektov, ktoré pôsobí v oblasti rozvoja regiónu v podhorí...

Pracovné stretnutie za okrúhlym stolom „Rozvoj vidieckého cestovného ruchu v Slanských vrchoch ‟

20.02.2014 11:28
Dňa 19.02.2014 sa konal  okrúhly stôl na tému „Rozvoj vidieckeho cestovného ruchu v Slanských vrchoch“. Región Slanských vrchov  predstavuje významný potenciál pre celoročné tematické pobyty zamerané na spojenie relaxu s pestovaním vzťahu k vlastnej krajine cez spoznávanie...
<< 2 | 3 | 4 | 5 | 6 >>