Úvodná stránka

Pracovno - informačné stretnutie na území MAS OZ RRS

19.02.2014 11:24
Dňa 18.02.2014 sa konalo pracovno – informačné stretnutie zástupcov MAS Šafrán, MAS OZRRS a MAS Vršatec na OcÚ Žakovce, kde sídli taktiež kancelária MAS. Pracovným stretnutím nás sprevádzala Petra Šupáková, manažérka MAS Vršatec, ktorá pôsobí v pracovnej skupine pre LEADER 2014 - 2020....

Pracovno - informačné stretnutie starostov MAS Šafrán

07.02.2014 11:19
Dňa 06.02.2014 sa konalo pracovno – informačné stretnutie zástupcov obcí z územia MAS Šafrán v novoprijatej obci Ľubotice. Účelom stretnutia bolo informovanie o aktuálnom stave implementácie ISRÚ MAS Šafrán Chránime spolu poklady Šafránu“, oboznámenie prítomných s plánom práce...

Prečítajte si nové vydanie nášho občasníka "Listy Šafránu"

19.12.2013 10:52
mas.safran.noviny.indd.pdf (3,3 MB)

Otvorenie multifunkčného ihriska v obci Vyšná Šebastová

16.10.2013 09:12
Dňa 12.10.2013 sme slávnostne otvorili Multifunkčné ihrisko v obci Vyšná Šebastová. Tento projekt bol podaný v rámci výzvy č. 15/2012/PRV/MAS 46 Výška oprávnených výdavkov na tento projekt predstavovala 71 350,00 EUR

Otvorenie Kultúrnej miestnosti v obci Chmeľovec

16.10.2013 09:07
Dňa 24.08.2013 sme slávnostne otvorili novopostavenú prístavbu Kultúrnej miestnosti OcÚ v obci Chmeľovec. Tento projekt bol podaný v rámci výzvy č. 15/2012/PRV/MAS 46 Výška oprávnených výdavkov na tento projekt predstavovala 71 609,94 EUR

Otvorenie športovej a relaxačnej zóny v obci Čelovce

14.10.2013 11:16
Dňa 12.10.2013 sme slávnostne otvorili Športovú a relaxačnú zónu v obci Čelovce. Tento projekt bol podaný v rámci výzvy č. 15/2012/PRV/MAS 46 Výška oprávnených výdavkov na tento projekt predstavovala 61 285,69 EUR

Exkurzia v Dánsku

10.10.2013 10:46
V dňoch 23. - 26. 09.2013 sme sa zúčastnili odbornej exkurzie v Dánsku. Správa na stiahnutie: Správa_na web Exkurzia Dánsko 2013.doc (109568)

Dňa 08.10.2013 sme uzavreli výzvu č.25/2013/PRV/MAS 46

09.10.2013 09:47
Dňa 08.10.2013 sme uzavreli  Výzvu č. 25/2013/PRV/MAS 46 Názov opatrenia PRV SR 2007 – 2013: Opatrenie 3.3 Vzdelávanie a informovanie Názov opatrenia v súlade s Integrovanou stratégiou rozvoja územia MAS Šafrán: Opatrenie 3.1 Zvyšovanie úrovne kvality života na vidieku zvyšovaním pripravenosti...

Agrokomplex 2013

27.08.2013 13:21
Zástupcovia MAS Šafrán sa v dňoch 22.8. - až 25.8. 2013 zúčastnili so svojou expozíciou na Agrokomplexe 2013 v Nitre. Naša expozícia sa nachádzala už tradične v priestoroch pavilónu M1, kde sme spoločne s MAS Bachureň a OZ RRS prezentovali činnosť MAS v Prešovskom kraji.

MAS Šafrán vyhlasuje výzvu č.25/2013/PRV/MAS 46

27.08.2013 11:26
VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK Z PROGRAMU ROZVOJA VIDIEKA SR 2007 -  2013 V RÁMCI IMPLEMENTÁCIE INTEGROVANEJ STRATÉGIE ROZVOJA ÚZEMIA Miestnej akčnej skupiny ŠAFRÁN na roky 2009 – 2015 „Chránime spolu poklady Šafránu“   Výzva č.25/2013/PRV/MAS...
<< 3 | 4 | 5 | 6 | 7 >>