Úvodná stránka

MAS Šafrán vyhlasuje výzvu č.22/2013/PRV/MAS 46

17.04.2013 09:58
VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK Z PROGRAMU ROZVOJA VIDIEKA SR 2007 -  2013 V RÁMCI IMPLEMENTÁCIE INTEGROVANEJ STRATÉGIE ROZVOJA ÚZEMIA Miestnej akčnej skupiny ŠAFRÁN na roky 2009 – 2015 „Chránime spolu poklady Šafránu“   Výzva č.22/2013/PRV/MAS...

Darujte 2% MAS Šafrán! Ďakujeme!

05.04.2013 13:46
Darujte 2% MAS Šafrán! Ďakujeme! Občianske združenie MAS Šafrán je úspešne zaregistrované v Zozname príjimateľov 2% podielu zaplatenej dane z príjmu za zdaňovacie obdobie roku 2012! Darujte svoje 2% MAS Šafrán, ktorej cieľom je rozvoj a zatraktívnenie nášho regiónu. Vopred ďakujeme za Vaše 2 %....

Začíname sa pripravovať na Retrojarmok 2013

04.04.2013 20:35
Už tretí ročník tohto podujatia sa bude konať dňa 17.8.2013 (sobota) v areáli Farmer Area v Kapušanoch. O prípravách na podujatie Vás budeme včas informovať.

Zhromaždenie členov schválilo Dodatok č.9 k ISRÚ

04.04.2013 20:31
Najvyšší orgán MAS Šafrán - Zhromaždenie členov schválilo dňa 3.4.2013 Dodatok č.9 k Integrovanej stratégii rozvoja územia  na roky 2009 - 2015 "Chránime spolu poklady Šafránu".

Výmena skúseností s implementáciou PRV SR 2007 – 2013 v rámci SR na úrovni regiónov – stretnutie s aktérmi rozvoja vidieka v Žilinskom kraji

11.03.2013 19:31
Dňa 7.3.2013 sa štyria zástupcovia MAS Šafrán zúčastnili aktivity, ktorú orgaizovalo regionálne pracovisko NSRV Prešov. Správu z aktivity si prečítajte tu: Exkurzia MAS Horný Liptov 03_2013.pdf (166,1 kB)

3. Pracovné stretnutie zástupcov MAS Prešovského kraja

11.03.2013 08:17
Tretie pracovné stretnutie sa tentoraz konalo v Tatranskej Lesnej. Správu zo stretnutia si prečítajte tu: VUC PO 3.pdf (122 kB)

Spojme sa pre rozvoj regiónu - Konferencia Zámutov

11.03.2013 00:00
Dňa 5.3.2013 sme sa zúčastnili konferencie v Zámutove. Správu z podujatia si môžete prečítať tu: Konferencia Zámutov 03_2013.pdf (126,5 kB)

2. Pracovné stretnutie zástupcov MAS Prešovského kraja

13.02.2013 19:55
Závery z druhého pracovného stretnutia si prečítajte tu: VUC PO 2.pdf (124,2 kB)

1. Pracovné stretnutie zástpcov MAS Prešovského kraja

11.01.2013 19:46
Viac o záveroch stretnutia si prečítajte tu: VUC PO 1.pdf (122,3 kB)
<< 3 | 4 | 5 | 6 | 7