Kontakty

Adresa a sídlo MAS:

MAS Šafrán, o.z.

Šarišská Trstená 42

082 14 Pušovce

 

 Kancelária MAS:

Manažér MAS:  Mgr. Natália Maťašová

tel.: 0914 331 242

 

Asistent MAS:   Mgr. Jana Tverďáková

Pevná linka: 051 799 77 28

 

Číslo účtu: 1070973005/1111

 IČO: 42089069

 DIČ: 2022884919

Webové sídlo: www.massafran.sk

E-mailová adresa: kancelaria.massafran@gmail.com