Profil verejného obstarávania

P.č. Dátum zverejnenia Termím zadania zákazky Predmet zákazky Úspešný uchádzač Dátum podpisu zmluvy
1. 22.07.2014 25.07.2014 Tlač  a grafické spracovanie občasníka Listy Šafránu ADIN, s.r.o. 01.08.2014


 
2. 03.12.2014 15.12.2014 Tlač  a grafické spracovanie občasníka Listy Šafránu ADIN, s.r.o. 18.12.2014