Hodnotenie ŽoNFP

Termíny zasadnutí Výberovej komisie MAS ŠAFRÁN

P.č. Číslo výzvy Opatrenie Dátum
1 19/2013/PRV/MAS 46 3.4.1 Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo 19.3.2013
2 20/2013/PRV/MAS 46 3.4.2 Obnova a rozvoj obcí 20.3.2013
3 21/2013/PRV/MAS 46 3.4.1 Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo 23.5.2013
4 22/2013/PRV/MAS 46 3.4.2 Obnova a rozvoj obcí 23.5.2013
5 23/2013/PRV/MAS 46 3.4.1 Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo 1.8.2013
6 24/2013/PRV/MAS 46 3.4.2 Obnova a rozvoj obcí 11.7.2013
7 25/2013/PRV/MAS 46 3.3 Vzdelávanie a informovanie 30.10.2013

 

Harmonogram informačných seminárov pre členov Výberovej komisie MAS ŠAFRÁN

P.č. Číslo výzvy Opatrenie Dátum
1 19/2013/PRV/MAS 46 3.4.1 Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo 13.3.2013
2 20/2013/PRV/MAS 46 3.4.2 Obnova a rozvoj obcí 13.3.2013
3 21/2013/PRV/MAS 46 3.4.1 Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo 20.5.2013
4 22/2013/PRV/MAS 46 3.4.2 Obnova a rozvoj obcí 20.5.2013
5 23/2013/PRV/MAS 46 3.4.1 Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo 30.7.2013
6 24/2013/PRV/MAS 46 3.4.2 Obnova a rozvoj obcí 10.7.2013
7 25/2013/PRV/MAS 46 3.3 Vzdelávanie a informovanie 28.10.2013