PROJEKT ERASMUS +

 

Projekt výměny mládeže startuje

V dubnu letošního roku podala naše Místní akční skupina projekt do programu Erasmus+, což je nový vzdělávací program Evropské unie na období 2014–2020, který podporuje spolupráci a mobilitu ve všech sférách vzdělávání, v odborné přípravě a v oblasti sportu a mládeže. Projekt byl podpořen a dokonce hodnocen jako jeden z nejlepších!

Projekt nese název „Jak Druhá světová válka ovlivnila český a slovenský venkov“ a naším partnerem je Místní akční skupina ŠAFRÁN ze Slovenska.

Na projektu participují čtyři základní školy z partnerských zemí, z území naší MAS jsou to Základní škola Žinkovy a Základní škola Spálené Poříčí. Z území MAS ŠAFRÁN jsou to Základní škola Ľubotice a Základní škola Tulčík. Z každé školy se projektu zúčastní 10 dětí, celkem tedy 40 žáků z obou partnerských zemí. 

V projektu chceme srovnávat naše venkovského území se slovenským, se kterým máme mnoho společného: spolupráci v odboji, vznik svobodné země po II. světové válce. Společně jsme více než 40 let tvořili jeden stát, na který působily stejné dějinné události, společně i každý zvlášť transformujeme naše země po pádu totalitního režimu. Nyní, po rozdělení našeho státu se náš rozvoj i dějiny ubírají jiným směrem. Přesto jsme součástí stejného celku: Evropské unie.

Hlavním fenoménem projektu je tedy srovnání a nejen to prostorové. Na český i slovenský venkov působily v minulosti i dnes stejné příčinné podmínky. Přesto jsou prostory, společnost i lidé odlišní. Ale teprve ten, kdo zná svoji minulost, může pochopit současnost. Toto pochopení a interaktivní učení chceme zprostředkovat pomocí zažití s důrazem na orální historii: být na místě, kde se odehrávaly dějiny a poslouchat vyprávění pamětníků. Zažití a srovnání toho, jak se v těchto místech žije dnes. A naopak, představit partnerské zemi naše území, učit se přímo v terénu, zorganizovat pro druhého poznávací aktivitu a sám se přitom dozvědět něco o svém i partnerském regionu. Pro žáky základní školy projekt představuje možnost naučit se multikulturní toleranci, která se z dnešní sociálně i politicky napjaté společnosti vytrácí.

Naše slovenské partnery u nás přivítáme v týdnu od 21. Září 2015. Doufejme, že se realizace projektu podaří a společně s naším slovenským partnerem budeme pokračovat ve spolupráci na dalších projektech.