Ruská Nová Ves

Identifikačné údaje
Štatutárny zástupca: Tibor Kollár
Sídlo: Ruská Nová Ves 168, 080 05 Prešov
E-mail: ruskanovaves@gmail.com
Webové sídlo: www.ruskanovaves.sk
Tel./fax: 051/ 75 83 075, 0911 583 075
Počet obyvateľov: 1 221
Rozloha v km2: 12,58
Hustota obyvateľstva: 96,22 obyv./km2

Základná charakteristika obce Ruská Nová Ves:

Obec Ruská Nová Ves leží v severovýchodnej časti košickej kotliny v doline Hradného potoka. Chotár obce zaberá plochu 1258 ha. Západná časť chotára, ktorú tvoria sopečné horniny, je odlesnená pahorkatina z mladotreťohorných usadenín. Východná časť na sopečnej hornatine Slanských vrchov je pokrytá súvislým lesom s porastom buka a duba. Má hnedé lesné a illimerizované pôdy. V chotári obce je premenná nadmorská výška a pohybuje sa od 340 metrov nad morom v najnižšom bode, do 1025 m n. m. v najvyššom mieste chotára na východe. Stred obce má kótu 430 m n. m..
Územný majetok obce patril od konca 13. Storočia šľachticom Šóšovcom, no sídlisko na ňom vžedy ešte nebolo. Obec vznikla ako filiálka dediny Soľ (dnešný Solivar).
Prvé správy o obyvateľoch dediny sú z roku 1402 a 1419. Dozvedáme sa, že časť z nich boli valasi. Pôvodný názov Nová Ves výstižne vyjadril to, že bola mladšia ako susedné dediny.

 

Služby poskytované v obci:

Predajňa potravín, pohostinské zariadenia, futbalové ihrisko, športové ihriská pre deti, posilňovňa, Wellness Penzión Placidus

 

Kultúrne dedičstvo:

Gréckokatolícky chrám zasvätený Ochrane Presvätej Bohorodičky, Rímskokatolícky kostol Sedembolestnej Panny Márie
Zbojnícky hrad

 

Záujmové organizácie v obci:

Futbalový klub – TJ Slanské Ruská Nová Ves, Miestny spolok SČK, Slov. zväz zdrav. postihnutých