Výstupy projektu

Správa o činnosti MAS Šafrán v rámci projektu „Od produktov k zážitkom”

Projekt nadnárodnej spolupráce „Od produktov k zážitkom” sa realizoval od januára do decembra 2012 a jeho cieľom bolo zavedenie jednotného grafického systému značenia lokálnych produktov  a jednotného postupu ich certifikácie.

Správa na stiahnutie: Správa o činnosti MAS Šafrán v rámci projektu Od produktov k zážitkom

Na stiahnutie:

Prihláška do I. fázy - Certifikácia lokálnych produktov / služieb

4_2_prihlaska_certifikácia _I.faza

Prihláška do II. fázy - Udeľovanie práva na používanie lokálnej značky

4_2_prihlaska_certifikácia _II.fáza

Pilotná certifikácia lokálnych produktov 

Dokumenty na stiahnutie pre Certifikačnú komisiu - I. fáza

Certifikačný hárok
Certifikát produktu VZOR
Čestné vyhlásenie člena certifikačnej komisie
Menovací dekrét člena certifikačnej komisie
 

LOGO Charty Od nás pre nás

OD nás pre nás.

Certifikačné kritéria pre značku „JESENÍKY oroginální produkt®‟ - Zážitky

JESEN_KY kriteria zazitky FINAL


 

 

Databáza výrobcov lokálnych produktov

Adriana Birošová

A.Birošová

Ing. Anna Hudáková

A.Hudáková

Anton Leško

A.Leško

Anna Sučková

A.Sučková

Gabriela Skalková

G.Skalková

Iveta Kašická

I.Kašická

Miroslava Golenovská

M.Golenovská

Miroslav Kovaľ

M.Kovaľ

Martin Kuruc

M.Kuruc

Mária Majirská

M.Majirská

Marek Šlezinger

M.Šlezinger

Mgr. Miroslava Tomková

M.Tomková

Stanislav Šimčík

S.Šimčík

Viera Eliašová

V.Eliašová

Andrej Suchý

A.Suchý

Eva Gdovinová

E. Gdovinová

Erik Križovenský

E. Križovenský

Gabriela Ferencová

G.Ferencová

Ján Leško

J. Leško