Šarišská Trstená

 

Identifikačné údaje:

Štatutárny zástupca: Jaroslav Fogaš
Sídlo: Šarišská Trstená 42, 082 14 Pušovce
E-mail: obecstrstena@gmail.com, obecstrstena@pobox.sk
Webové sídlo: www.obecsarisskatrstena.sk
Tel./fax: 051/ 799 77 19, 0907 925 334
Počet obyvateľov: 362
Rozloha v km2: 1,85
Hustota obyvateľstva: 195,94 obyv./km2

Základná charakteristika obce Šarišská Trstená:

Obec leží na juhozápadných svahoch Nízkych Beskýd v doline Šarišského potoka, ktorý sa volá Trstianka. Povrch odlesneného chotára je mierne zvlnený až mierne členitý. Nadmorská výška je v strede obce 400 m n.m., v chotári 300–640 m n.m. Najvyšší vrch nad obcou sa volá Haľagoš a má 642 m n. m. Obec zo severu lemujú väčšinou zmiešané lesy. Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1345, kedy bola súčasťou panstva Chmeľovec. V písomnostiach zo 14. – 16. stor. sa vyskytuje pravidelne pod maďarským názvom Nadfó zloženom zo slov: nád = trstina a fó = vyšný, horný. Názov vznikol opisom zemepisnej polohy majetku resp. sídliska ležiaceho v hornej časti údolia tunajšieho potoka. Nemožno pochybovať o tom, že maďarský názov Nadveja vytvorili miestni zemania. Z maďarského názvu vznikol fonetickou úpravou slovenský názov Nadvej. V roku 1600 sídlisko tvorilo 5 kúrií miestnych zemanov. V rokoch 1715 – 1720 tu postupne hospodárilo 5 – 2 poddanské domácnosti, v roku 1828 bolo 5 domov a 43 obyvateľov, v roku 1900 bolo 72, v roku 1970 208 obyvateľov a momentálne má 54 domov a 325 obyvateľov. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom. Dnes väčšina pracuje v priemysle a stavebníctve. JRD bolo založené v roku 1960, neskôr bolo v konkurze a zaniklo. V roku 1994 sa začal busdovať kultúrny dom. Momentálne sa v ňom konajú kary a svadby. Od roku 2000 plynofikovaná. Začali sa aj prípravné práce na budovanie vodovodu, kanalizácie, ČOV. V obci boli vytvorené podmienky na bytovú výstavbu – bytová jednotka Blok A a momentálne je vo výstavbe aj Blok B. Pre deti a mládež je vybudované multifunkčné ihrisko, ktoré v zimnom období slúži ako klzisko. Peniaze z eurofondov pre nás zaistila MAS Šafrán, ktoré okrem vybudovania multifunkčného ihriska boli využité na zviditeľnenie obce, chodníky, lavičky a pod. Rozvojové plány: dokončenie kultúrneho domu, vybudovanie domu smútku, dokončenie budovania vodovodu a kanalizácie, rozvoj drobného podnikania v obci, rozšírenie predajní a iné.

 

Služby poskytované v obci:

V obci sa nachádza len jedna predajňa rozličného tovaru, nedávno bolo otvorené aj kvetinárstvo.

 

Kultúrne dedičstvo:

V obci sa nachádza kostol Krista Kráľa, kaplnka sv. Jána Nepomuckého a cintorín. Významná osobnosť: Mons. Štefan Fogaš.

 

Záujmové organizácie v obci:

V obci nie sú žiadne záujmové organizácie, ale deti a mládež navštevujú rôzne krúžky, ktoré im poskytuje buď škola alebo iná kultúrna či športová organizácia.

 

Remeselníci a drobní výrobcovia v obci:

včelári