Prírodná rezervácia DUBOVÁ HORA, Okružná

Prírodná rezervácia DUBOVÁ HORA je najseverozápadnejším vrcholom Slánskych vrchov vo výške 763 m.n.m. Chránené územie tvoria južné svahy Dubovej hory s porastmi duba žltkastého s brezou a borovicou. V bylinnom poschodí je hojný vres obyčajný a čučoriedka obyčajná. Ako veľká vzácnosť v celých Slánskych vrchoch sa tu vyskytuje kručinka a kostrava tvrdá. Dubová hora o výmere 61,3 ha je od roku 1983 prírodnou rezerváciou s 5.stupňom ochrany. Ide o územie vhodné pre fytocenologické účely ako jedinečný náučný objekt. Vrstevnicovitý chodník umožňuje návštevníkom pohodlne spoznať hlavné výnimočné prednosti tejto jedinečnej rezervácie. Je tu množstvo druhov tráv, machov a iných teplomilných bylín. V skalných sutinách a priamo na vystupujúcich skalách je možnosť sledovať, ako sú jednotlivé rastliny naviazané na skalný, resp. pôdny podklad, druh horniny, sklon terénu alebo vzťah k slnečnému žiareniu. Touto prírodnou scenériou sa možno najľahšie pokochať z turistického chodníka so zeleným značením, vedúceho z obce Podhradík od horárne. Náročnejší prístup je priamo z Okružnej kvôli prekonávaniu značného výškového rozdielu.
 
 
Dubová hora je v správe Štátnej ochrany prírody v Prešove. Predmetom ochrany je: PR je vyhlásená na ochranu zachovaných prirodzených lesných spoločenstiev kyslých dubových bučín Slanských vrchov na vedecko-výskumné, náučné a kultúrno-výchovné ciele.
 
Kataster obce Okružná, okres Prešov, súradnice: 49°00′24″S 21°22′24″V
Prírodná rezervácia DUBOVÁ HORA je najseverozápadnejším vrcholom Slánskych vrchov vo výške 763 m.n.m. Chránené územie tvoria južné svahy Dubovej hory s porastmi duba žltkastého s brezou a borovicou. V bylinnom poschodí je hojný vres obyčajný a čučoriedka obyčajná. Ako veľká vzácnosť v celých Slánskych vrchoch sa tu vyskytuje kručinka a kostrava tvrdá. Dubová hora o výmere 61,3 ha je od roku 1983 prírodnou rezerváciou s 5.stupňom ochrany. Ide o územie vhodné pre fytocenologické účely ako jedinečný náučný objekt. Vrstevnicovitý chodník umožňuje návštevníkom pohodlne spoznať hlavné výnimočné prednosti tejto jedinečnej rezervácie. Je tu množstvo druhov tráv, machov a iných teplomilných bylín. V skalných sutinách a priamo na vystupujúcich skalách je možnosť sledovať, ako sú jednotlivé rastliny naviazané na skalný, resp. pôdny podklad, druh horniny, sklon terénu alebo vzťah k slnečnému žiareniu. Touto prírodnou scenériou sa možno najľahšie pokochať z turistického chodníka so zeleným značením, vedúceho z obce Podhradík od horárne. Náročnejší prístup je priamo z Okružnej kvôli prekonávaniu značného výškového rozdielu.