Pracovné stretnutia

Pracovné stretnutie MAS ŠAFRÁN a MAS LEV

Dňa 25.08.2014 sa v Šarišskej Trstenej konalo pracovné stretnutie MAS ŠAFRÁN a MAS LEV v rámci spoločného projektu národnej spolupráce „Po stopách klenotov LEVa a Šafránu”. Cieľom tohto pracovného stretnutia bola príprava aktivity č.8 Turistický sprievod na Mohylky, ktorého sa zúčastnil aj starosta obce Okružná Mgr. Pavol Lackanič, ktorý bude spoluorganizátorom podujatia. Aktivita sa bude konať 20.09.2014.

 

Pracovné stretnutie MAS ŠAFRÁN a MAS LEV

Dňa 11.07.2014 sa v Šarišskej Trstenej konalo pracovné stretnutie MAS ŠAFRÁN a MAS LEV v rámci spoločného projektu národnej spolupráce „Po stopách klenotov LEVa a ŠAFRÁNU”. Hlavným cieľom stretnutia bola príprava aktivity č.6 Aktívne workshopy remesiel v MAS LEV, ktoré sa budú konať začiatkom septembra v Levoči. Ďalej v rámci stretnutia sa urobili záverečné korektúry pripravovanej prezentačnej publikácie.

 

Pracovné stretnutie MAS ŠAFRÁN a MAS LEV

Dňa 30.06.2014 sa v kancelárií MAS ŠAFRÁN v Šarišskej Trstenej konalo pracovné stretnutie MAS Šafrán a MAS LEV v rámci projektu národnej spolupráce „Po stopách klenotov LEVa a ŠAFRÁNU‟. Cieľom tohto stretnutia bolo odovzdanie Turistického pasu „Kráčajte s nami... Po stopách klenotov LEVa a ŠAFRÁNU‟.

Pracovné stretnutie MAS ŠAFRÁN a MAS LEV

Dňa 09.06.2014 sa v kancelárií MAS ŠAFRÁN v Šarišskej Trstenej konalo pracovné stretnutie MAS ŠAFRÁN a MAS LEV v rámci spoločného projektu národnej spolupráce „Po stopách klenotov LEVa a ŠAFRÁNU‟. Cieľom tohto pracovného stretnutia bolo finálne zostavenie a pripomienkovanie turistického pasu, ktorý bude vydaní v rámci aktivity č.1 Objavme klenoty LEVa a jedinečnosti ŠAFRÁNU.

Pracovné stretnutie MAS ŠAFRÁN a MAS LEV

Dňa 02.04.2014 sa v kancelárií MAS LEV konalo pracovné stretnutie projektových partnerov MAS ŠAFRÁN a MAS LEV v rámci projektu národnej spolupráce „Po stopách klenotov LEVa a ŠAFRÁNU‟ z dôvodu kompletizovania materiálov pre výstupy projektu, ktoré sú v štádiu rozpracovania.

 

Pracovné stretnutie MAS ŠAFRÁN a MAS LEV

Dňa 05.02.2014 sa v kancelárii MAS ŠAFRÁN konalo pracovné stretnutie projektových partnerov MAS ŠAFRÁN a MAS LEV v rámci projektu národnej spolupráce „ Po stopách klenotov LEVa a ŠAFRÁNU‟ z dôvodu nastavenia časového harmonogramu aktivít a finančného zabezpečenia projektu.  Našim želaným stavom je podpora nových, regionálnych, kultúrnych a spoločenských akcií (akcie podporujúce ľudovú kultúru regiónov), aktivity zakladajúce nové tradície (napr. Retrojurmak, Sprievod na mohylky, Fašiangy) zveľadujúce súdržnosť územia a vytváranie inovatívnych produktov cestovného ruchu zavádzanim nových trendov (napr. turistický pas, mapovanie ľudových remesiel, zručných ľudí a skvostov lokalít v spolupráci so študentami).