PREZENTÁCIE

Evakuanti v Tulčíku:  Evakuanti v Tulčíku

Prechod frontu:Prechod frontu

Vojenská technika počas II. svetovej vojn:y Vojenská technika počas II. sv. vojny

Pribeh bratri Sloufu: Pribeh bratri Sloufu

Vysťahovanie obcí podbrdska počas II. svetovej vojny: Vysťahovanie obcí podbrdska počas 2. svetovej vojny

Dětsky pohled na II. světovou válku: Dětský pohled na druhou světovou válku

Zase spolu: ZASE SPOLU

Príbeh Zlatej Bane: Príbeh Zlatej Bane

Karpatsko- Dukelska operace: Karpatsko-Dukelská opeace

Spravodlivý medzi národmi: Spravodlivý medzi národmi

Osvobodzení Spáleného Poříč: Osvobozeni Spaleneho Porici