Chmeľov

Identifikačné údaje

Štatutárny zástupca: Milan Polča

Sídlo: Obecný úrad Chmeľov 89, 082 15 Chmeľov

e-mail: obec.chmelov@stonline.sk

webové sídlo: www.obecchmelov.sk

tel./fax: Mobil starosta obce 0948 210 239, Pevná linka 051/748 15 55, Fax 051/748 15 56051/748 15 55

Počet obyvateľov: 1019 (k 31.12.2017)

Rozloha v km2: 12,64 km2

Hustota obyvateľstva: 80,12 obyv./km2

Základná charakteristika obce: 

Obec leží na úpätí Zadnej hory nad sedlom Čepcov v Beskydskom predhorí. Kataster obce hraničí s katastrami siedmich obcí: Babie,Lipníky, Radvanovce, Kuková, Kračúnovce, Pušovce a Čelovce. Súčasťou obce je miestna časť Podhrabina, ktorou preteká potok Hrabinka. Od okresného mesta Prešov je Chmeľov vzdialený 20 km, ďalšími blízkymi mestami sú Svidník vo vzdialenosti 35 km a Vranov nad Topľou vo vzdialenosti 35 km. Počiatky obce sa spájajú s rehoľníkmi z rádu strážcov Sv. Hrobu, ktorí tu mali svoj kláštor už pred rokom 1212.

Sídlisko kultúry popolnicových polí z mladšej doby bronzovej. Obec je doložená z roku 1212 ako Frigidus fons, neskôr ako Comlouch (1264), Kumlous (1269), Pousfalva alebo Komlous (1352), Kereztheskomlos (1458), Hmelow (1786), Chmelow (1808), Chomeľov (1920), Chmeľov (1927); maďarsky Komlóskeresztes. Chmeľov sa spomína z roku 1212, keď Ondrej II. oslobodil obec krížovníkov a obyvateľov od poplatkov na mýtach a trhoviskách. Krížovníci Božieho hrobu sa tu usídlili koncom 12. storočia. V roku 1313 získali obec výmenou za Lendak Berzeviczyovci. V roku 1319 ju kúpil Ján z Drienova. Obec sa stal strediskom rodu Abovcov, v roku 1427 mala obec 42 port. V polovici 15. storočia bola v Chmeľove bratrícka posádka, pevnosť a sídlo Jána Talafusa. Chmeľov patril viacerým zemepánom. Do 19. storočia tu mali majetky Fejerváryovci, Semseyovci, Fúzyovci. V roku 1787 mal 45 domov a 405 obyvateľov, v roku 1828 mal 34 domov a 249 obyvateľov. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom. Aj za I. ČSR si obec zachovala poľnohospodársky ráz. JRD (Jednotné roľnícke družstvo) a ŠM (Štátny majetok) boli založené v roku 1959. Bola tu prevádzkareň Plety. (Zdroj: https://www.e-obce.sk/obec/chmelov/2-historia.html)

Služby poskytované v obci: Obec je zriaďovateľom dvoch vzdelávacích zariadení - Materskej školy a Základnej školy. Služby v obci poskytujú aj dva denné stacionáre, ktorých obec nie je zriaďovateľom.

Kultúrne dedičstvo: V obci sa nachádzajú dva kostoly. Gréckokatolícky kostol slúži pre gréckokatolícke aj rímskokatolícke omše, druhý kostol je evanjelický Augsburského vyznania, ktorý je národnou kultúrnou pamiatkou. Ranogotický evanjelický kostol z obdobia okolo roku 1300, v ktorom boli objavené stredoveké nástenné maľby.  V obci sa nachádza aj národná kultúrna pamiatka - kaštieľ Chmeľov, ktorá však nie je vo vlastníctve obce. Záhradu kaštieľa vlastní obec, momentálne je prenajatá vlastníkovi kaštieľa. V intraviláne obce sa nachádza židovský cintorín.

Záujmové organizácie v obci: Chmeľov má vlastný športový klub - 1. ŠK Chmeľov, ktorý sa venuje futbalu.V obci funguje dobrovoľný hasičský zbor, ktorý sa zúčastňuje súťažných prehliadok. V súčasnosti má 28 členov. Na živote obce sa aktívne podieľa aj Klub dôchodcov.