Demjata

     Identifikačné údaje
Štatutárny zástupca: Ing. Vladislav Bašista
Sídlo: Demjata 129, 082 13 Tulčík
E-mail: demjataobec@gmail.com
Webové sídlo:   www.obecdemjata.sk
Tel./fax: 051/ 77 89 813
Počet obyvateľov: 1 071
Rozloha v km2 11,5
Hustota obyvateľstva 93,38 obyv./km2

Základná charakteristika obce Demjata:

Obec Demjata leží v juhozápadnom cípe Nízkych Beskýd v doline Sekčova, asi 20 km od Prešova na hlavnej trase smerom na Bardejov. Obec sa vyvinula na mieste starej dediny spred 12. storočia, prvá písomná zmienka o obci (Demeta, neskôr Demethe) pochádza z roku 1330. Od 13. storočia patrila k šarišskému panstvu a od 15. storočia sa stala vlastníctvom zemanov, v 16. storočí Bornemissovcov, v 17. storočí Bocskayovcov. V 18. storočí tu mali majetky a kaštieľ Okolicsányiovci, v 19. storočí Semseyovci. Poľnohospodárstvo a ovčiarstvo bolo hlavným živobytím miestneho obyvateľstva, čo je premietnuté v erbe obce. V 19. storočí tu bol v prevádzke kameňolom s výrobou vápna. Do r. 1918 patrila obec administratívne do Šarišskej stolice, v súčasnosti je zaradená do Prešovského vyššieho územného celku. Obec je plynofikovaná. V súčasnosti je ukončená 1. etapa výstavby vodovodu. V obci sa nachádza Základná škola, Materská škola, Školská jedáleň, Školský klub detí a kultúrno-výstavná hala, ktorá slúži ako kultúrny dom.

Služby poskytované v obci:

- Potraviny COOP Jednota
- BAR L+S
- Stará krčma Demjata
- Domov sociálnych služieb
- Obecná knižnica
- Futbalové ihrisko

Kultúrne dedičstvo: 

- Barokovo-klasicistický kostol sv. Jána Krstiteľa, postavený v roku 1774.
- Kaštieľ “Semsey” pôvodne renesančná stavba z polovice 17.storočia, neskôr barokovo prestavaný. Spolu s kostolom bol navrhnutý v júni 1997 na vyhlásenie ochranného pásma.
- Kaštieľ “Hámoš” pôvodne renesančná stavba z 2.polovice 16. storočia bol v roku 1764 barokovo prestavaný.
- Prírodno-krajinársky park Pri kaštieli ,,Hámoš založený koncom 19. storočia.
- Demjatské vápenné kopce - prírodná rezervácia, vyhlásená v r. 1982 na ochranu teplomilnej vegetácie vápencových brál s výskytom viacerých zriedkavých druhov rastlín, chránených živočíchov a paleontologických nálezov.

-Turisticko-oddychový park v obci Demjata vybudovaný v roku 2017-2018 v rámci projektu Interreg - cezhraničná spolupráca Poľsko - Slovensko, mikroprojekt "Prírodné kultúrne dedičstvo - značka poľsko-slovenského pohraničia."

Záujmové organizácie v obci:

- Dobrovoľný hasičský zbor Demjata
- Futbalový klub Demjata
- Základná organizácia Slovenského zväzu chovateľov

Remeselníci drobní výrobcovia v obci:

- Husovský Vincent- pletenie prútených košíkov