Výzva IROP-CLLD-Q181-512-002

Oznámenie o zmene loga MIRRI SR.pdf (185328)

MAS ŠAFRÁN vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o príspevok (ŽoPr) - kód výzvy: IROP-CLLD-Q181-512-002

Dátum vyhlásenia: 19.7.2019
Aktualizované k: 01.10.2020 (aktualizácia formulárov ŽoPr sa týka zmeny loga z MPRV SR na nové MIRRI SR)

Výzva IROP-CLLD-Q181-512-002.pdf (444237)

1) Formulár_ŽoPr_a_prílohy_IROP_CLLD-Q181-512-002.zip (4385147)

2) Specifikacia_rozsahu_opravnených_aktivít_a_vydavkov_IROP-CLLD-Q181-512-002.pdf (212576)

3) Zoznam_meratelnych_ukazovatelov_IROP-CLLD-Q181-512-002.pdf (187451)

4) Kriteria_pre_vyber_projektov_IROP-CLLD-Q181-512-002.pdf (296648)

Príručky:

Prirucka_pre_res_a_uzivatela.pdf (1037237)