Kapušiansky hrad

Kapušiansky hrad je zrúcanina situovaná na skalnom výbežku vrchu nad obcou Kapušany. Hrad bol postavený na mieste starého slovanského hradiska v 13.storočí. Mal chrániť kráľovskú cestu vedúcu z Prešova na sever. Jeho prvým majiteľom bol rod Maglód. Po jeho vymretí prešiel do majetku kráľovskej komory a jeho veliteľom sa stal Henrich Tarczay, stúpenec Matúša Čáka. Okolo roku 1410 ho dostal Andrej Kapy, ktorý postavil nový opevnený objekt. V roku 1658 ho obsadil Imrich Thokoly, ale v tom istom roku ho dobylo cisárske vojsko. Začiatkom 18.storočia sa hradu zmocnil Telekessy, veliteľ vojsk Františka Rákocziho II., ktorý hrad v roku 1709 podpálil.  V roku 1712 ho provizórne opravili, ale už v roku 1715 ho na základe rozhodnutia snemu zbúrali. Hrad má prevažne pravouhlú dispozíciu pozostávajúcu z horného hradu a z predhradia. Prístupný je zo severu, v miestach, kde sa nachádza brána, ktorú strážila vstupná veža.  Predhradie chránil vysoký kamenný múr, sledujúci tvar terénu. Na najvyššom bolde stáli dve veže, obytná a obranná. Dodnes stoja do značnej výšky kamenné múry. Na niektorých ešte vidno zvyšky omietok, inde sa čiastočne zachovali kamenné ostenia okien, strieľní, portálov. Dodnes sú v niektorých častiach konzoly, ktoré niesli pavlače alebo drevené stropy, možno identifikovať miesta, kde bol kozub a miestami vidieť aj nábehy klenieb. V hrúbke muriva veže je zachovaný prevet. Na hradobných múroch sú kamenné krakorce, ktoré kedysi niesli trámový strop miestnosti. Na hradbách sú strieľne so širokou špaletou. 

ZDROJ: https://presov.korzar.sme.sk/c/7258154/opravovany-kapusiansky-hrad-laka-stale-viac-turistov.html

Obec Kapušany každoročne usporiadava podujatie: Návrat rytierov na hrad Kapušany:   h ttp://kapusany.sk/sk/ostatne/fotogaleria/fotogaleria-2014/navrat-rytierov-na-hrad-kapusany-21-9-2014