ZVONICA, Šarišská Poruba

Rímskokatolícka zvonica v obci Šarišská Poruba aj napriek svojmu vysokému veku služi obyvateľom obce dodnes. Zvonica bola postavená pravdepodobne v roku 1885 a to z dôvodu, že v obci žijúci rímskokatolíci nemali kostol. Hlas zvona ich vítal do života, nového dňa, hlásil poludnie a podvečer, odprevádzal ich na ich poslednej ceste, či chránil pred hromom, krupobitím a epidémiami. Pôvodne stála zvonica na školskom pozemku neďaleko bývalej rímskokatolíckej školy. Počas prvej a druhej svetovej vojny obyvatelia obce zvonicu rozobrali a zvon zakopali na tajnom mieste, aby nemohol slúžiť na výrobu munície. V súčasnosti sa využíva už len na zvonenie pri úmrtí bez ohľadu na vierovyznaniem nakoľko v obci žijú evanjelici i rímskokatolíci. Miestni obyvatelia veria, že historické zvonica odháňa zlé počasie.