Lipníky

    

Identifikačné údaje

Štatutárny zástupca: Ing. Ľubomír Pankuch
Sídlo: Lipníky 100, 082 12 Kapušany
E-mail: obeclipniky@gmail.com
Webové sídlo: www.lipniky.sk
Tel./fax: 051/ 748 20 20, 051/ 748 20 21
Počet obyvateľov: 492
Rozloha v km2: 3,79
Hustota obyvateľstva: 129,26 obyv./km2

Základná charakteristika obce Lipníky:

Obec Lipníky patrí k najmladším obciam na Slovensku. Vznikla spojením osád: Lipníky, Taľka a Pohrabina do jedného sídelného celku s vlastnou obecnou správou. Každá z nich má svoju históriu. Lipníky pôvodne existovali ako osada Šarišskej Poruby.Obec sa nachádza na juhozápadnom okraji Beskydského predhoria. Zo severovýchodnej strany ju obkolesujú nízke kopce - výbežky Hanušovskej Pahorkatiny: Mravčie, Zadný Petič a Dubník. Z južnej strany sa v pozadí obce vypínajú hrebene Slanských vrchov. Obcou preteká potok Ladzianka a Dolina. Od krajského mesta Prešov je vzdialená 15 km. Katastrálne územie obce je o výmere 384 ha.

 

Služby poskytované v obci:

OBECNÁ KNIŽNICA
MATERSKÁ ŠKOLA
ZÁKLADNÁ ŠKOLA
KULTÚRNY DOM
FUTBALOVÉ IHRISKO
PREDAJŇA POTRAVÍN MIJOL
BAR PETIČ
OSOBNÁ A AUTOBUSOVÁ DOPRAVA – Ján JAVOLKO
BLACHOTRAPEZ - predajňa plechových krytín
STOLÁRSTVO OREX
JAVOLKO, s.r.o. - predaj a dodávka stavebných materiálov, tuhých palív, vnútroštátna
a medzinárodná doprava, pneuservis
CRAWLER, s.r.o. – zemné a stavebné práce

Kultúrne dedičstvo:

RÍMSKOKATOLÍCKY KOSTOL

Záujmové organizácie v obci:

DOBROVOĽNÝ HASIČSKÝ ZBOR LIPNÍKY; TJ ELEKTRO-PALIVÁ LIPNÍKY