Vyšná Šebastová

 

Identifikačné údaje

Štatutárny zástupca: Mgr. Marián Beluško
Sídlo: Vyšná Šebastová 157, 080 06 Prešov
E-mail: urad@vysnasebastova.sk
Webové sídlo: www.vysnasebastova.sk
Tel./fax: 051/77 65 907
Počet obyvateľov: 1 271
Rozloha v km2: 10,64
Hustota obyvateľstva: 118,37 obyv./km2

Základná charakteristika obce Vyšná Šebastová:

Naša obec leží v severnom okraji Košickej kotliny v nadmorskej výške okolo 352 m vo vzdialenosti 3 km od krajského mesta Prešov v malebnom prostredí šarišského regiónu na východe Slovenska. Cez obec preteká potok Šebastovka, ktorý vyviera v Slanských vrchoch. Prvá písomná zmienka o obci je z rokov 1272-1290.Obec založili usadlíci so Šoltýsom podľa zákupného práva. Uhorský kráľ Ladislav IV.(1272_1290) daroval zemanovi Petrovi, Ladislavovi, Imrichovi a Dančovi synom Buda vyšnošebešský majetok. Na základe najstaršieho daňového súpisu z r.1472 boli sedliaci zdanený od 30 port. V r. 1828 mala obec 508 obyvateľov.

Služby poskytované v obci:

V našej obci sa nachádza predajňa Jednota a súkromná predajňa potravín v časti Severná. Nachádza sa tu futbalové ihrisko. na ktorom je priestor na usporadúvanie rôznych aj kultúrnych podujatí. V budove Obecného úradu sa nachádza Obecná knižnica a miestnosť s obecným internetom

Kultúrne dedičstvo:

Vo Vyšnej Šebastovej sa nachádza kostol sv. Kataríny a Ružencová záhrada. V Severnej kostol Cyrila a Metoda. Nachádza sa tu aj Evanjelická zvonica.

Záujmové organizácie v obci:

Združenie športov Vyšná Šebastová – prevádzkuje bežecký a futbalové oddiely.