Šarišská Poruba

 

Identifikačné údaje

Štatutárny zástupca: Ľudmila Beňová

Sídlo: Obecný úrad Šarišská Poruba, Šarišská Poruba 34, 08212

e-mail: ocu.sarporuba@gmail.comsekretariat@sarisskaporuba.sk

webové sídlo: www.sarisskaporuba.sk

tel./fax: 051 / 794 21 46

Počet obyvateľov: 629

Rozloha v km2: 599 ha

Hustota obyvateľstva: 103,22 obyv/km2

Základná charakteristika obce:  Šarišská Poruba leží na severnom okraji Slanských vrchov v doline potoka ústiaceho do Ladzinky. Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1382. Bola založená podľa zákupného práva a patrila pod panstvo Kapušany. Až do roku 1948 mala názov Vagaš.  

 

Služby poskytované v obci: Obec spravuje Materskú školu ako aj Základnú školu pre 1.-4.ročník.

Kultúrne dedičstvo: Evanjelický kostol je najstaršou stavbou v obci. Bol postavený v roku 1655. Niektoré z jeho pôvodných výzdob sú deponované vo Východoslovenskom múzeu v Košiciach. Interiéru dominuje starobylý organ, ktorý pochádza z roku 1810. Miestni obyvatelia veria, že ich historická zvonica odháňa zlé počasie.

Záujmové organizácie v obci: Prostredníctvom športového klubu sa tu veľmi darí stolnému tenisu. Bohatú históriu i súčasné úspechy žne Dobrovoľný hasičský zbor.