Zbojnícky hrad, Ruská Nová Ves

Kataster obce Ruská Nová Ves, okres Prešov
Zbojnícky hrad je zrúcaninou vo výške 625 m.n.m. na okraji Slanských vrchov juhovýchodne od obce Ruská Nová Ves. Mal priamy vzťah k obci Solivar, ktorú v roku 1288 obdržal od kráľa Ladislava IV. magister Juraj, ktorého rod sa tak nazýval Soos. Ich rod na hrade sídlil alebo ho využíval po celú jeho existenciu. Správy z roku 1552 hovoria o obliehaní hradu prešovskými mešťanmi a jeho zboreniu roku 1575 kapitánom Šarišského hradu. Majitelia ho isto ešte obnovili, no v druhej polovici 17. storočia sa už hrad nespomína. Definitívne zanikol v roku 1715, keď bol na základe rozhodnutia snemu zbúraný. Aj napriek výhodnej polohe neposkytoval dostatok priestoru pre budovanie pohodlného sídla. Staveniskom hradu bol útes, ktorý padá na západnej strane zvislou stenou, zatiaľ čo zrazy na severe a juhu chránili hrad takmer rovnako spoľahlivo. Vrchol bradla bol využitý ako jadro hradu, z ktorého je dokonale vidieť celú severnú časť Košickej kotliny a tiež bolo zabezpečené vizuálne spojenie so Šarišským a Kapušianskym hradom. Na južnom konci sa nachádza torzo štvorhrannej veže s okrúhlym vnútorným priestorom. Blok palácových budov sa dá predpokladať na temene bradla. Vrchol bol ohradený 1,5 m dlhým múrom. Torzo severovýchodnej okrúhlej veže s priemerom 5,5 m svedčí o úzkej terase, ktorú prihradili o niečo neskôr. Klesanie pokračovalo tretím stupňom, kde však nebol postavený múr,ale len polisádový plot. Posledným stupňom hradu bol val. 
 
Zdroj: https://www.severovychod.sk/body-zaujmu/zbojnicky-hrad/