Okružná

     

Identifikačné údaje

Štatutárny zástupca: Vladimír Magač
Sídlo: Okružná 15, 082 12 Kapušany
E-mail: obecokruzna@azet.sk
Webové sídlo: www.okruzna.sk
Tel./fax: 051/ 7942 170
Počet obyvateľov: 481
Rozloha v km2: 11,52
Hustota obyvateľstva: 41,31 obyv./km2

Základná charakteristika obce Okružná:

Okružná sa nachádza v krásnom prostredí pod severným hrebeňom Slánskych vrchov, v nadmorskej výške 385 – 472 m n.m. Je historicky známa od roku 1359 pod názvom Keuresfeu. Najvyšším bodom katastra sú Mohylky (817 m n.m.), známe kamennou scenériou pripomínajúcou pohrebisko. K ďalším prírodným a kultúrnym zaujímavostiam obce patrí liečivý prameň, Starý Kereštvej, Džad, PR Dobová hora, prícestné kríže byzantského obradu, lurdská kaplnka na cintoríne a ďalšie.

 

Služby poskytované v obci:

 •  Pohostinstvo – Ján Sučko, Okružná 14 (prac. doba: Po – Ne 16.00-22.00)
 •  Potraviny ALFA – Ján Sučko, Okružná 14 (prac. doba: Po, St – Pi 6.30-11.00 a 14.00-16.00; Ut a So 6.30-11.30)
 •  Gréckokatolícky farský úrad, Okružná 13, tel. 051/7942242, okruzna@grkatpo.sk Správca farnosti: Mgr. Marián Feckanič; Filiálky: Trnkov
 •  Základná škola Okružná, Okružná 63, pre 1.-4.roč.; riaditeľ školy: Mgr. Alena Šimková
 • Materská škola Okružná, Okružná 63, navštevujú deti predškolského veku z Okružnej a Trnkova; riaditeľ školy: Bc. Amália Sučková
 • Školská jedáleň pri MŠ, Okružná 63, vedúca jedálne: Katarína Peterová

Kultúrne dedičstvo:

 •  Gréckokatolícky chrám sv. archanjela Michala (1788)
 •  7 prícestných krížov byzantského obradu – z 1. pol. 20. stor. s nápismi v cirkevnoslovanskom jazyku
 •  Dubová hora – Prírodná rezervácia v juhozápadnej časti katastra obce, vyhlásená v roku 1983 o výmere 61,3 ha. Ochrana prirodzených lesných spoločenstiev kyslých dubových bučín a bukových dúbrav na vyvrelinách. Ide o územie vhodné pre fytocenologické účely ako jedinečný náučný objekt.
 •  Skalný komplex Džad – Prírodný skalný útvar, ktorý leží na južnej strane Dubovej hory. Tvoria ho dve dominantné veľké skalné bralá, jedno pod turistickým chodníkom, druhé vyššie nad ním, v ktorom je aj skalné okno. Názov Džad pochádza z pôvodného názvu Diad, teda Dedo, Ďad. Skalné okno vo vyššie situovanom brale je pomerne veľkých rozmerov, a môžeme ho tiež trochu považovať za skalnú bránu. Dno skalného okna je šikmo sklonené v smere svahu, šikmá dĺžka je asi 6 m a hĺbka asi 3,5 m.
 •  Mohylky – Prírodný skalný útvar Mohylky sa nachádza na vrchole rovnomenného kopca, ležiaceho na najsevernejšom hrebeni Slanských vrchov, juhovýchodne od Okružnej. Má nadmorskú výšku 817,4 m. Vrcholový masív Mohyliek má tvar predĺženej pyramídy. Na západnom ukončení vrcholového hrebienka je niekoľko samostatných skalných väčších i menších kameňov, ktoré inšpirovali už našich predkov a tento prírodný chrám im pripomínal miesto pietneho odpočinku našich zosnulých predkov.
 •  Vážená skala – Prírodný útvar Kamenná tvár sa nachádza na konci bočného hrebienka, ktorý vychádza severovýchodne od vrcholu Mohyliek. Je na severnom ukončení hrebienka, takže sa vlastne jedná o prírodný skalný útvar, premenené čelo lávového prúdu. Zvetrávanie, poveternostné podmienky vytvorili spoločne s prirodzenými vlastnosťami horniny podliehajúcej týmto zmenám unikátny reliéf, ktorý pripomína črty ľudskej tváre. Tieto črty (oči, nos, ústa...) vo svojej kombinácii naozaj pri prispení fantázie a obrazotvornosti pripomínajú ľudskú tvár, akoby vytesanú do kameňa.

Záujmové organizácie v obci:

 •  Dobrovoľný hasičsky zbor (DHZ) Okružná (založ. 1921, súčasný predseda: Pavol Kováč)

Remeselníci a drobní výrobcovia v obci:

 •  Mgr. Miroslava Sučková, Okružná 20 – domáca výroba šperkov a bižutérie