Výzva MAS_017/7.2/2 

MAS ŠAFRÁN vyhlasuje Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020: 
 
7.2. Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr
malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie (mimo Bratislavský kraj)
 
AKTUALIZÁCIA VÝZVY č.2
uzávierka v zmysle aktualizovanej výzvy: 31.10.2019
 
 
AKTUALIZÁCIA VÝZVY č.1
uzávierka v zmysle aktualizovanej výzvy: 31.10.2019
 
VÝZVA:
uzávierka: 4.9.2019
 
Prílohy k výzve:
 

Zverejnené: 7.6.2019

Výzva v ITMS2014:

https://www.itms2014.sk/vyhladavac-grantov?ff=owLCj3UkZqIQPc6_lLAqGlvrnXoWS0XXBgsz_uUBLw6qFAdbm0YDNKCdiIQepcApjvdgYD-sDkKZtt1hkhnxd17H1I1DTqn9gBFgww