Obec Teriakovce

https://www.e-obce.sk/erb/2358.gif Identifikačné údaje
Štatutárny zástupca: Martin Šima
Sídlo: Teriakovce 54, 080 05 Prešov
E-mail: obec@teriakovce.sk
Webové sídlo: www.teriakovce.sk
Tel./fax: 051/77 16 702
Počet obyvateľov: 751 
Rozloha v km2: 3,2
Hustota obyvateľstva: 231,09 obyv./km2

Základná charakteristika obce Teriakovce:

Obec Teriakovce leží pod severozápadnými svahmi Slanských vrchov na nive Barackého potoka vo výške 355m nad morom. Chotár zväčša tvorí orná pôda, dubový, borovicový i zmiešaný les s pasienkami. Obec je vzdialená 3 km od mesta Prešov, dopravu zabezpečuje MHD

 

Služby poskytované v obci:

Predajňa potravín, pekáreň, viacúčelové ihrisko, obecná knižnica

 

Kultúrne dedičstvo:

Rímskokatolícky kostol sv. Michala, je v archívoch Pamiatkového úradu Slovenskej Republiky zapísaný ako nehnuteľný pamiatkový objekt v signatúre V-4473.

 

Záujmové organizácie v obci:

Občianske združenie TERRA Teriakovce, Občianske združenie Čerešňov