Kontakty

Adresa a sídlo MAS:

MAS ŠAFRÁN, o.z.

Šarišská Trstená 42

082 14 Pušovce

Kancelária MAS:

Manažérka MAS:  Mgr. Natália Maťašová

tel.: 0914 331 242

 

Číslo účtu: 1070973005/1111

 IČO: 42089069

 DIČ: 2022884919

Webové sídlo: www.massafran.sk

E-mailová adresa: kancelaria.massafran@gmail.com