Výzva č.1/2021 na výber odborných hodnotiteľov

Miestna akčná skupina ŠAFRÁN v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou „Rozvoj Šafránu – Naša priorita“ pre Program rozvoja vidieka SR 2014 – 2020

vyhlasuje

Výzvu č.1/21021 na výber odborných hodnotiteľov (OH) pre žiadosti o nenavrátny finančný príspevok pre opatrenia:

6.1 Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti pre mladých poľnohospodárov
6.3 Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti pre rozvoj malých poľnohospodárskych podnikov

Dátum vyhlásenia výzvy na výber OH: 22.06.2021
Typ výzvy:  uzavretá výzva
Termín uzávierky prijímania žiadostí o zaradenie do zoznamu OH: 06.08.2021
Výber odborných hodnotiteľov sa uskutoční do: 16.08.2021

Výzva č.1_2021 na výber odborných hodnotiteľov pre podopatrenia 6.1 a 6.3.pdf 

 

Prílohy výzvy:
Príloha č.1: Žiadosť o zaradenie do zoznamu odborných hodnotiteľov.docx 
Príloha č.2: Životopis.docx