Kapušany

 

 

 

Identifikačné údaje

Štatutárny zástupca: Ing. Ján Zemčák
Sídlo: Hlavná 104/6, 082 12 Kapušany
E-mail: kapusany@kapusany.sk
Webové sídlo: www.kapusany.sk
Tel./fax: 051/ 7941 102
Počet obyvateľov: 2 246
Rozloha v km2: 11,31
Hustota obyvateľstva: 197,79 obyv./km2

Základná charakteristika obce Kapušany:

Obec Kapušany sa nachádza v neďalekej blízkosti krajského mesta Prešov, tvorí križovatku ciest v smere na Bardejov, Svidník a v smere Vranov nad Topľou, Michalovce. Nad obcou sa vypína zrúcanina stredovekého hradu. Prvá písomná zmienka o obci pochádza z r. 1248. Celkový počet rodín v obci je 547. Veková štruktúra obyvateľstva: 474 obyv. vo veku do 18 rokov, 1270 obyv. v produktívnom veku od 19 do 60 rokov a 356 obyv. v poproduktívnom veku nad 60 rokov. Obecný úrad sídli v obecnej budove, ktorej súčasťou je sobášna sieň. Obec spravuje aj prenesené kompetencie štátu a to matričnú činnosť pre 12 obcí a stavebnú činnosť pre 16 obcí. Obec je zriaďovateľom Základnej školy s materskou školou s právnou subjektivitou, s počtom 553 žiakov z toho 60 detí materskej školy. Obec vlastní 3 bytové domy – 18b.j., 6 b.j. a 10 b.j. bytov nižšieho štandardu. Cez obec tečú tri potoky: Sekčov, Ladianka a Kapanoš. Za chod a hospodárenie obce zodpovedá starosta obce a obecné zastupiteľstvo s deviatimi poslancami.

Služby poskytované v obci:

Zdravotné stredisko, lekáreň, pošta, predajňa potravín Milk Agro, Supermarket COOP Jednota, Dom nádeje, Kultúrny dom, parkový amfiteáter, obecná knižnica, Základná škola s materskou školou, Obvodné oddelenie policajného zboru, futbalové ihrisko, Tenis klub, Farmer Area – reštauračné a ubytovacie zariadenie, reštaurácia DUO, reštaurácia Legenda, pekáreň, Slovnaft a.s. – terminál Kapušany, Aqua exotic – výroba krmív pre zvieratá, PD Kapušany, predajne mäsa, zeleniny, cukráreň, čalúnnictvo, stavebniny, autobazár, autoservis, drogéria, farby laky, kaderníctvo, kvetinárstvo, pohrebná služby, stolárstvo, železiarstvo, zberňa železných surovín, píla Jakubík, P.W.G. píla

Kultúrne dedičstvo:

Dejiny tejto obce sú úzko späté s Kapušianskym hradom, ktorý pochádza z 13. storočia. Dnes je tento objekt obľúbeným cieľom turistických výletov. Sakrálnou dominantou obce je Kostol sv. Martina, ktorý bol postavený v roku 1798.

Záujmové organizácie v obci:

Futbalový oddiel OŠK Kapušany, turistický oddiel Jantár, ochotnícke divadlo DI KAPY, FS Kapušančan, MSS Kapušanske richtaroše, DFS Čerešenka, cirkevný zbor ALELUJA, hudobná skupina SABAKA, Dobrovoľný hasičský zbor, Obecný hasičský zbor, miestny spolok Slovenského červeného kríža, klub dôchodcov