Realizované projekty v roku 2011

V roku 2011 boli v rámci opatrenia 3.4.1 Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo zrealizované tieto projekty:

Kapusany_parkovy amfiteater

 

V roku 2011 boli v rámci opatrenia 3.4.2 Obnova a rozvoj obci zrealizované tieto projekty:

Kapusany_Výstavba a rekonštrukcia chodníka CH2

Kapusany_Výstavba a rekonštrukcia chodníka CH5