Realizované projekty v roku 2012

V roku 2012 boli v rámci opatrenia 3.4.1 Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo zrealizované tieto projekty:

Šarišská Trstena_Multifunkčné ihrisko

Šarišská Poruba_ Novostavba viacúčelového ihriska

Ruská Nová Ves_Modernizácia a prístavba šatni FK

Podhorany_Dom nádeje