Tvorba ISRÚ 2015 - 2020

Pracovné stretnutie 18.03.2015

Dňa 18.03.2015 sa v študijnej miestnosti MAS ŠAFRÁN v Šarišskej Trstenej  konalo pracovné stretnutie pracovnej skupiny pre tvorbu ISRÚ  na obdobie rokov 2015 – 2020. Stretnutie viedla Mgr. Lenka Smetanková, externá supervízorka v procese tvorby ISRÚ pre programové obdobie 2014 – 2020. Cieľom tohto pracovného stretnutia bola príprava stratégie rozvoja územia MAS ŠAFRÁN, stanovenie cieľov, opatrení a aktivít pre oblasť poľnohospodárstvo.


 

 

 

 

Pracovné stretnutie 04.03.2015

Dňa 04.03.2015 sa v študijnej miestnosti MAS ŠAFRÁN v Šarišskej Trstenej  konalo pracovné stretnutie pracovnej skupiny pre tvorbu ISRÚ  na obdobie rokov 2015 – 2020. Stretnutie viedla Mgr. Lenka Smetanková, externá supervízorka v procese tvorby ISRÚ pre programové obdobie 2014 – 2020. Cieľom tohto pracovného stretnutia bola príprava stratégie rozvoja územia MAS ŠAFRÁN, stanovenie cieľov, opatrení a aktivít pre oblasti: technická infraštruktúra, sociálna oblasť, oblasť kultúry, spoločenský život a šport, ekonomická činnosť a zamestnanosť.


 

 

Pracovné stretnutie 18.02.2015

Dňa 18.02.2015 sa v študijnej miestnosti MAS ŠAFRÁN v Šarišskej Trstenej  konalo pracovné stretnutie pracovnej skupiny pre tvorbu ISRÚ  na obdobie rokov 2015 – 2020. Stretnutie viedla Mgr. Lenka Smetanková, externá supervízorka v procese tvorby ISRÚ pre programové obdobie 2014 – 2020. Cieľom tohto pracovného stretnutia bola príprava stratégie rozvoja územia MAS ŠAFRÁN, stanovenie cieľov, opatrení a aktivít pre oblasti cestovný ruch a technická infraštruktúra.

 

Pracovné stretnutie 04.02.2015

Dňa 04.02.2015 sa v študijnej miestnosti MAS ŠAFRÁN v Šarišskej Trstenej  konalo pracovné stretnutie pracovnej skupiny pre tvorbu ISRÚ  na obdobie rokov 2015 – 2020. Stretnutie viedla Mgr. Lenka Smetanková, externá supervízorka v procese tvorby ISRÚ pre programové obdobie 2014 – 2020. Cieľom tohto pracovného stretnutia bola príprava stratégie rozvoja územia MAS ŠAFRÁN, stanovenie cieľov, opatrení a aktivít pre oblasť životného prostredia.

Pracovné stretnutie 27.08.2014

Dňa 27.08.2014 sa v kancelárií MAS ŠAFRÁN v Šarišskej Trstenej  konalo pracovné stretnutie pracovnej skupiny pre tvorbu ISRÚ  na obdobie rokov 2015 – 2020. Stretnutie viedla Mgr. Lenka Smetanková, externá supervízorka v procese tvorby ISRÚ pre programové obdobie 2014 – 2020. Cieľom tohto pracovného stretnutia bolo nadefinovať „stromy príčin‟ pre oblasť vzdelávanie.

 

Pracovné stretnutie 13.08.2014

Dňa 13.08.2014 sa v kancelárií MAS ŠAFRÁN v Šarišskej Trstenej  konalo pracovné stretnutie pracovnej skupiny pre tvorbu ISRÚ  na obdobie rokov 2015 – 2020. Stretnutie viedla Mgr. Lenka Smetanková, externá supervízorka v procese tvorby ISRÚ pre programové obdobie 2014 – 2020. Cieľom tohto pracovného stretnutia bolo nadefinovať „stromy príčin‟ pre oblasť vzdelávanie.

 

Pracovné stretnutie 18.07.2014

Dňa 18.07.2014 sa v sobášnej miestnosti v Kapušanoch  konalo pracovné stretnutie pracovnej skupiny pre tvorbu ISRÚ  na obdobie rokov 2015 – 2020. Stretnutie viedla Mgr. Lenka Smetanková, externá supervízorka v procese tvorby ISRÚ pre programové obdobie 2014 – 2020. Cieľom tohto pracovného stretnutia bolo nadefinovať „stromy príčin‟ pre oblasť vzdelávanie.

Pracovné stretnutie 02.07.2014

Dňa 02.07.2014 sa v kancelárií MAS Šafrán v Šarišskej Trstenej  konalo pracovné stretnutie pracovnej skupiny pre tvorbu ISRÚ  na obdobie rokov 2015 – 2020. Stretnutie viedla Mgr. Lenka Smetanková, externá supervízorka v procese tvorby ISRÚ pre programové obdobie 2014 – 2020. Cieľom tohto pracovného stretnutia bolo nadefinovať „stromy príčin‟ pre oblasť pôdohospodárstva a oblasť životného prostredia.

 

Pracovné stretnutie 04.06.2014

Dňa 04.06.2014 sa v sobášnej sieni pri OcÚ Kapušany  konalo pracovné stretnutie pracovnej skupiny pre tvorbu ISRÚ  na obdobie rokov 2015 – 2020. Stretnutie viedla Mgr. Lenka Smetanková, externá supervízorka v procese tvorby ISRÚ pre programové obdobie 2014 – 2020, ktorá sa prítomným v krátkosti predstavila a priblížila proces prípravy stratégie rozvoja územia MAS Šafrán. Cieľom tohto pracovného stretnutia bola problémová analýzy pre oblasť životného prostredia  a pre oblasť ekonomiky, podnikania a zamestnanosti.

 

Pracovné stretnutie 29.05.2014

Dňa 29.05.2014 sa v sobášnej sieni pri OcÚ Kapušany  konalo pracovné stretnutie pracovnej skupiny pre tvorbu ISRÚ  na obdobie rokov 2015 – 2020. Stretnutie viedla Mgr. Lenka Smetanková, externá supervízorka v procese tvorby ISRÚ pre programové obdobie 2014 – 2020, ktorá sa prítomným v krátkosti predstavila a priblížila proces prípravy stratégie rozvoja územia MAS ŠAFRÁN. Cieľom tohto pracovného stretnutia bola tvorba SWOT analýzy pre oblasť technická infraštruktúra; poľnohospodárstvo; kultúra, spoločenský život a šport.

Pracovné stretnutie 22.05.2014

Dňa 22.05.2014 sa v sobášnej sieni pri OcÚ Kapušany  konalo pracovné stretnutie pracovnej skupiny pre tvorbu ISRÚ  na obdobie rokov 2015 – 2020. Stretnutie viedla Mgr. Lenka Smetanková, externá supervízorka v procese tvorby ISRÚ pre programové obdobie 2014 – 2020, ktorá sa prítomným v krátkosti predstavila a priblížila proces prípravy stratégie rozvoja územia MAS ŠAFRÁN. Cieľom tohto pracovného stretnutia bola tvorba SWOT analýzy pre oblasť zdravotníctvo a sociálna oblasť; životné prostredie; cestovný ruch.

 

Pracovné stretnutie 15.05.2014

Dňa 15.05.2014 sa v sobášnej sieni pri OcÚ Kapušany  konalo pracovné stretnutie pracovnej skupiny pre tvorbu ISRÚ  na obdobie rokov 2015 – 2020. Stretnutie viedla Mgr. Lenka Smetanková, externá supervízorka v procese tvorby ISRÚ pre programové obdobie 2014 – 2020, ktorá sa prítomným v krátkosti predstavila a priblížila proces prípravy stratégie rozvoja územia MAS ŠAFRÁN. Cieľom tohto pracovného stretnutia bola tvorba SWOT analýzy pre oblasť ekonomiky, podnikania a zamestnanosti; oblasť vzdelávania, vzdelania a školstva.

 

Pracovné stretnutie 07.05.2014

Dňa 07.05.2014 sa v sobášnej sieni pri OcÚ Kapušany  konalo pracovné stretnutie pracovnej skupiny pre tvorbu ISRÚ  na obdobie rokov 2015 – 2020. Stretnutie viedla Mgr. Lenka Smetanková, externá supervízorka v procese tvorby ISRÚ pre programové obdobie 2014 – 2020, ktorá sa prítomným v krátkosti predstavila a priblížila proces prípravy stratégie rozvoja územia MAS ŠAFRÁN. Cieľom tohto pracovného stretnutia bola tvorba vízií pre oblasti: kultúra, spoločenský život a šport; poľnohospodárstvo; technická infraštruktúra

Pracovné stretnutie 30.04.2014

Dňa 30.04.2014 sa v sobášnej sieni pri OcÚ Kapušany  konalo pracovné stretnutie pracovnej skupiny pre tvorbu ISRÚ  na obdobie rokov 2015 – 2020. Stretnutie viedla Mgr. Lenka Smetanková, externá supervízorka v procese tvorby ISRÚ pre programové obdobie 2014 – 2020, ktorá sa prítomným v krátkosti predstavila a priblížila proces prípravy stratégie rozvoja územia MAS ŠAFRÁN. Cieľom tohto pracovného stretnutia bola tvorba vízií pre oblasti:  životné prostredie; cestovný ruch; kultúra, spoločenský život a šport

Pracovné stretnutie 24.04.2014

Dňa 24.04.2014 sa v sobášnej sieni pri OcÚ Kapušany  konalo pracovné stretnutie pracovnej skupiny pre tvorbu ISRÚ  na obdobie rokov 2015 – 2020. Stretnutie viedla Mgr. Lenka Smetanková, externá supervízorka v procese tvorby ISRÚ pre programové obdobie 2014 – 2020, ktorá sa prítomným v krátkosti predstavila a priblížila proces prípravy stratégie rozvoja územia MAS ŠAFRÁN. Cieľom tohto pracovného stretnutia bola tvorba vízií pre oblasti:  ekonomická činnosť, podnikanie, zamestnanosť; vzdelávanie; sociálna oblasť a zdravotníctvo.