Aktivity projektu

Pilotná certifikácia lokálnych produktov na území OZ RRS

Dňa 04.12.2012 na území OZ RRS v obci Vlkovce sa konala pilotná certifikácia lokálnych produktov v rámci zavedenia Charty lokálnej značky „Od nás pre nás”. Tejto pilotnej certifikácie sa zúčastnili traja výrobcovia resp. poskytovatelia služieb z územia OZ RRS.

Žiadatelia o certifikácia z územia OZ RRS:

  • Lucia Chorendžáková (pekárenske výrobky)
  • Monika Kellnerová (záhradný dizajn)
  • Ľudovít Svocák (ubytovacie a stravovacie služby)

Pilotná certifikácia lokálnych produktov na území MAS Šafrán

Dňa 30.11.2012 sa v sídle MAS Šafrán v Šarišskej Trstenej konala pilotná certifikácia lokálnych produktov, ktorej sa zúčastnili piati remeselníci z územia MAS Šafrán. Pilotná certifikácia bola hlavným cieľom a jedným z výstupov projektu nadnárodnej spolupráce pod názvom „Od produktov k zážitkom”

Žiadatelia o certifikácia z MAS Šafrán:

  • Erik Križovenský (umelecká knižnná väzba, bonsajové misky z cementu)
  • Stanislav Šimčík (kožušnícke výrobky)
  • Eva Gdovinová (výrobky z prírodných komponentov)
  • Ján Leško (umelecké rezbárstvo)
  • Ing. Viera Dujakovičová (Retrojarmok - zážitok)

WORKSHOP „Od produktov k zážitkom‟

V rámci projektu nadnárodnej spolupráce sa v dňoch 11. - 12.10.2012 konal v obci Vlkovce Workshop  „Od produktov k zážitkom”, ktorého sa zúčastnili všetci partneri projektu. Cieľom tohto workshopu bolo zhodnotenie doteraších výstupov projektu, ktorého cieľom bolo zavedenie jednotného grafického značenia lokálnych produktov a jednotného postupu ich certifikácie. Druhý deň worshopu bol venovaný prezentácií úspešných projektov na území Občianskeho združenia pre rozvoj regiónu Spiš.

 

Retrojarmok 2012

Po minuloročnom úspešnom prvom ročníku Retrojarmoka, ktorý sa konal v Kapušanoch, sme sa tentoročný Retrojarmok rozhodli spojiť s Haľagošskými slávnosťami. Retrojarmok oficiálne otvoril predseda MAS Šafrán Milan Kaňuch, ktorí privítal partnerov projektu, vystavujúcich, účinkujúcich a všetkých hostí. Po oficiálnom otvorení bola vyhlásená súťaž vo varení polievky z miestnych surovín. Počas celého Retrojarmoka bol pre návštevníkov pripravený bohatý kultúrny program.

WORKSHOP „Od produktov k zážitkom‟

V rámci projektu nadnárodnej spolupráce „Od produktov k zážitkom” sa 18.08.2012 na obecnom úrade v obci Proč konal Workshop, ktorý bol jedným z výstupov projektu. Cieľom spoločného projektu je zavedenie jednotného grafického systému značenia lokálnych produktov a jednotného postupu ich certifikácie.Workshopu sa zúčastnili aj naši českí parneri (MAS Horní Pomoraví a MAS Šumperský venkov), ktorí prítomných oboznámili s rozvojom systému regionálneho značenia „JESENÍKY originálny produkt”.

 

Jarmok vo Veľkých Losinách

V dňoch 11. - 12.8.2012 sa v areáli ručnej papierne vo Veľkých Losinách konal tradičný jarmok, v rámci projektu nadnárodnej spolupráce „Od produktov k zážitkom”. MAS Šafrán prezentovali Erik Križovenský, ktorý predviedol umeleckú knižnu väzbu, pamätníčky z ručného papiera a tiež šperkovničky rôznej veľkosti. Miroslava Golenovská predviedla svoju tvorbu vo forme náušnic, čeleniek a sponiek. Bohatý bol aj kultúrny program, ktorý si návštevníci mohli pozrieť v rámci jarmoku.

Odovzdávanie know-how pre tvorbu a zavedenie značenia lokálnych produktov

Trojdňová aktivita zameraná na odovzdávanie know-how pre tvorbu a zavedenie značenia lokálnych produktov sa začala 16.04.2012 stretnutím zástupcov partnerských MAS. Hostí privítal Peter Gamčík, predseda MAS Šafrán, v priestoroch miestnej reštaurácie FARMER AREA v Kapušanoch. Úvodné stretnutie sa nieslo v zanmení rekapitulácie cieľov projektu a stručná prezentácia histórie vzniku regionálneho značenia v Čechách. Druhý deň sa uskutočnilo školenie „Odovzdávanie know-how pre tvorbu a zavedenie značenia lokálnych produktov”, ktoré viedla lektorka z Asociácie regionálneho značenia PhDr. Kateŕina Čadilová. Posledný deň aktivity bol venovaný predstaveniu výrobcov a remeselníkov z územia MAS Šafrán a Občianskeho združenia pre rozvoj regiónu Spiš. Každý z výrobcov doniesol ukážku svojích výrobkov a pripravil si krátku prezentáciu o svojej práci.
 

 

WORKSHOP „Od produktov k zážitkom‟

V rámci projektu nadnárodnej spolupráce nás naši českí partneri pozvali na jednodňovú akciu: WORKSHOP „Od produktov k zážitkom”. MAS Šafrán a MAS OZ RRS na tomto workshope odprezentovali svoju MAS a zároveň sa mali možnosť dozvedieť nové informácie a skúsenosti od samotných výrobcov a poskytovateľov služieb, ktorí získali certifikát „JESENÍKY originálny produkt”. Hlavné témy workshopu boli: ďalšie formy rozvoja systému regionálneho značenia, propagácia celého systému, príprava podkladov pre vznik Manuálu pre tvorbu turistických produktov, zber námetov a spoločná diskusia.

Kalendár spoločných aktivít partnerov projektu

 „Od produktov k zážitkom“


Dátum

Názov aktivity

Miesto konania

2.3.2012

Workshop „Od produktov k zážitkom“

DDM Krasohled Zábřeh

30.3.2012

Jednání pracovních skupin

Nový Malín

12.4.2012

Informačné stretnutie remeselníkov z územia MAS Šafrán

Šarišská Trstená

16.-20.4.2012

Odovzdávanie know-how pre tvorbu a zavedenie značenia lokálnych produktov - úvodné semináre

Šarišská Trstená

11.-12.8.2012

Medzinárodný jarmok a tvorivá dielňa Jeseníkov

Velké Losiny - papírna

30.8.-4.9.2012

Země živitelka 2012

České Budějovice

17.-19.8.2012

Prenos know-how - praktické skúsenosti,

Retrojarmok 2012

Proč – Haľagoš

10.-12.10.2012

Prenos know-how – spoločný workshop účastníkov

Vlkovce, Tvarožná

30.11.2012

Pilotná certifikácia lokálnych produktov na území MAS Šafrán

Šarišská Trstená

4.12.2012

Pilotná certifikácia lokálnych produktov na území OZ RRS

Vlkovce