Harmonogram  - Informačné semináre k výzvam

 

P.č. Číslo výzvy Opatrenie Dátum
1 19/2013/PRV/MAS 46 3.4.1 Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo 20.2.2013
2 20/2013/PRV/MAS 46 3.4.2 Obnova a rozvoj obcí 20.2.2013
3 21/2013/PRV/MAS 46 3.4.1 Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo 24.4.2013
4 22/2013/PRV/MAS 46 3.4.2 Obnova a rozvoj obcí 24.4.2013
5 23/2013/PRV/MAS 46 3.4.1 Základné lužby pre vidiecke obyvateľstvo 6.6.2013
6 24/2013/PRV/MAS 46 3.4.2 Obnova a rozvoj obcí 6.6.2013
7 25/2013/PRV/MAS 46 3.3 Vzdelávanie a informovanie 11.9.2013