Zlatá Baňa

 

Identifikačné údaje

Štatutárny zástupca: Maroš Železník
Sídlo: Zlatá Baňa 71, 082 52 Kokošovce
E-mail: starosta@zlatabana.sk
Webové sídlo: www.zlatabana.sk
Tel./fax: 051/ 77 98 225
Počet obyvateľov: 470
Rozloha v km2: 31,74
Hustota obyvateľstva: 14,65 obyv./km2

Základná charakteristika obce Zlatá Baňa:

Zlatá Baňa vznikla v chotári obce Lesíček v 2. polovici 18. storočia. Táto obec sa prvýkrát písomne spomína v roku 1550. Samostatnosť získala v polovici 19. storočia. Neúspešné pokusy o ťažbu zlata v rokoch 1730 - 1861 sa skončili vybudovaním erárneho podniku na ťažbu hliny a výrobu kachieľ, ktoré boli známe v celom Rakúsko - Uhorsku. Pokračovaním baníckej činnosti bola ťažba antimónu. Začiatkom 20. storočia bola ťažba zastavená kvôli vypuknutiu prvej svetovej vojny. V katastri obce sa ťažil aj drahý opál. V centre obce sa vyníma technická pamiatka postavená v rokoch 1819-1821 - KLAUZÚRA - priehradný múr bývalej umelej priehrady, ktorý slúžil na zadržanie vody za účelom splavovania dreva do Solivaru na varenie soli.

Počas druhej svetovej vojny bola Zlatá Baňa za pomoc poskytovanú partizánom vypálená fašistami. Za tieto zásluhy bola vyznamenaná Radom Červenej hviezdy a Dukelskou pamätnou medailou. Ťažké časy a hrdinstvo pripomína pamätník v strede obce s názvom „Útek z horiacej obce". Kostol sa v obci začal stavať až v roku 1968. V roku 1975 bol dokončený ako modlitebňa bez veže. Dom smútku bol dokončený spolu s novou kostolnou vežou a tromi zvonmi v roku 1998. Obec bola dňa 6.9.1960 elektrifikovaná ako posledná v bývalej ČSSR.

Najvyšším vrchom na území obce je vrch Šimonka ležiaci vo výške 1092 metrov nad morom.

Služby poskytované v obci:

Predajňa COOP potraviny MIX, Pohostinstvo, Horská chata U Alfiho, Ubytovacie zariadenie Sigord- Centrum pre rodinu. Správca GKC. Viacúčelové ihrisko v centre obce, Futbalové ihrisko Sigord, V zime bežecké trate udržiavaná stopa 6 km.

Kultúrne dedičstvo:

Kostol z roku 1968 dokončený v roku 1975, zrúcanina hradu Bodoň, Stavidlo Klauzúra, Antimonové bane, Opálove bane

Záujmové organizácie v obci:

OZ PERMONÍK, OZ Zlatá Baňa pre všetkých, súbor Zlatobančan

Remeselníci a drobní výrobcovia v obci:

Stolárstvo, SHR