Ľubotice

        Identifikačné údaje
Štatutárny zástupca: Mgr. Nicole Rubisová
Sídlo: Čsl. letcov 2, 080 06 Ľubotice
E-mail: starosta@lubotice.eu
Webové sídlo: www.lubotice.sk
Tel./fax: 051/ 77 64 625
Počet obyvateľov: 3 392
Rozloha v km2: 8,3
Hustota obyvateľstva: 400,4 obyv./km2

Základná charakteristika obce Ľubotice:

Obec Ľubotice leží severovýchodne od mesta Prešov, s ktorým má spoločnú katastrálnu hranicu o dĺžke približne 12 km. V rokoch 1971 až 1990 bola obec súčasťou mesta Prešov. Dnes je obec domovom pre viac ako 3000 obyvateľov. Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1298. Na listine sa obec uvádza pod názvom Kelemeš, ktorý je maďarského pôvodu a ktorým bola obec pomenovaná až do roku 1948. Súčasťou obce, ako jej miestna časť, je bývalá samostatná obec Šarišské Lúky, ktorá vznikla v poslednej tretine 18. storočia so súhlasom zemepánov ako židovská osada v chotári Ľubotíc. Dominantou obce je rímsko-katolícky kostol Narodenia Panny Márie, ktorý bol postavený v roku 1806. Pri rekonštrukcii v roku 1968 bola pristavená aj bočná loď a súčasnú podobu získal pri poslednej rekonštrukcii v roku 1993. V miestnej časti Šarišské Lúky sa v pôvodnej budove židovskej synagógy pochádzajúcej z roku 1833 nachádza grécko-katolícky chrám svätého Izaiáša proroka, ktorý tu bol zriadený v roku 1999. V spoločnej budove má sídlo obecný úrad, materská škola aj obecná knižnica. V roku 2011 bolo pred obecným úradom vybudované námestie s lavičkami a výsadbou okrasných stromov. Okrem materskej školy sa v obci nachádza aj základná škola a stredná priemyselná škola so zameraním na drevársku a nábytkársku výrobu. Zvláštnosťou obce je jej rozčlenenie na zónu obytnú a rozsiahlu zónu priemyselnú, v rámci ktorej má tu svoje sídlo niekoľko desiatok podnikateľských subjektov.

 

Služby poskytované v obci:

V obci sa nachádzajú 2 predajne potravín a to MILK-Agro a CBA, reštaurácia, 2 pohostinstvá, bowling, ubytovacie zariadenie penzión Gemin, športový areál s 2 trávnatými ihriskami, ihriskom s umelou trávou, 2 tenisovými kurtami a volejbalovým ihriskom.

 

Kultúrne dedičstvo:

Rímsko-katolícky kostol Narodenia Panny Márie z roku 1806, grécko-katolícky chrám sv. Izaiáša proroka, kaštieľ, ktorý je v súkromnom vlastníctve.

 

Záujmové organozácie v obci:

Združenie kresťanských seniorov, ZO SZZ, OZ Kelemeske furmani – folklórna mužská spevácka skupina, OZ TJ Sokol, v rámci ktorej pôsobí futbalový odddiel, stolnotenisový oddiel, šachový oddiel a oddiel vytrvalostných bežcov.