Pušovce

 

Identifikačné údaje:

Štatutárny zástupca: Ján Namešpetra
Sídlo: Pušovce 14, 082 14 Pušovce
E-mail: ocupusovce@pobox.sk
Webové sídlo: www.obec-pusovce.sk
Tel./fax: 051/ 799 77 10
Počet obyvateľov: 535
Rozloha v km2: 4,42
Hustota obyvateľstva: 120,94 obyv./km2

Základná charakteristika obce Pušovce:

Obec Pušovce leží na južnom okraji Nízkych Beskýd v nadmorskej výške 370 m n.m. Obcou preteká Pušovský potok. Sídlisko založil zeman okolo roku 1300. Prvá písomná zmienka o dedine pochádza z roku 1352.V obci sa nachádza rímskokatolícky kostol z roku 1812. Kataster obce patrí do Prešovského okresu a na severe susedí s katastrami obcí Proč, Želmanovce a Kuková, na východe s obcou Kračúnovce, na juhu s obcou Chmeľov a na západe s obcami Čelovce a Šarišská Trstená. Tvorí časť východnej hranice medzi okresom Prešov a Svidník. Obcou prechádza cesta III. triedy, ktorá spája obce Podhorany, Chmeľovec, Šarišská Trstenú, Proč, Pušovce a Čelovce so štátnymi cestami I. triedy v smere na Prešov a Bardejov(545) a v smere na Svidník a Vranov n/Topľou(73). Obyvatelia obce majú k dispozícii autobusové spojenie, najbližšie vlakové spojenie je v obci Lipníky. Približne 10% územia katastra obce predstavujú lesné porasty Nízkych Beskýd, väčšinu územia predstavuje poľnohospodárska pôda, TTP.

 

Služby poskytované v obci:

Predajňa potravín, COOP Jednota, Pohostinstvo, Obecná knižnica, Futbalové ihrisko.

 

Kultúrne dedičstvo:

Kostol z roku 1812

 

Záujmové organizácie v obci:

Športový Klub TJ Rozvoj Pušovce, Poľovnícke združenie Rozvoj Pušovce