Evanjelický kostol Čelovce

Čelovce, okres Prešov
Evanjelický kostol sa nachádza na odlesnenom výbežku južnej časti Beskydského predhoria (424 m.n.m.), približne 15 km severovýchodne od Prešova. Vybudovaný nebol v strede dediny, ale na vrchu, ktorý mal v rámci okolitých sídel centrálnu polohu, z čoho vyplýva, že zrejme slúžil viacerým dedinám. Ešte do 14. storočia sa v chudobnejších častiach Uhorska zvyčajne stavali chrámy pre viacero obcí, keďže si nemohla každá dovoliť finančne náročnú stavbu. O sakrálnej stavbe svedčia archívne záznamy až zo 16. storočia, no niektoré jej časti ešte s románskymi prvkami posúvajú jej výstavbu minimálne na koniec 13. storočia. Na základe architektúry sa teda odborníci domnievajú, že chrám pochádza z poslednej tretiny 13. storočia. Po pamiatkovej stránke je viac hodnotný interiér chrámu. Už z diaľky zaujme dosť nízka a mohutná klenba presbytéria. Na tejto krížovej klenbe je zaujímavé, že vznikla v roku 1579, teda v rámci regiónu zriedkavej renesenčnej prestavby, pričom aj tak pôsobí dosť jednoducho a archaicky. 
Zdroj: internet