Chrám sv. Kozmu a Damiána, Fulianka

Obec Fulianka, okres Prešov
Chrám patrí do starobylej farnosti Fulianka v Prešovskej archieparchii. Chrám je najstaršou stavbou v obci, postavený v barokovo-klasicistickom štýle. Miestny chrám je zasvätený svätým lekárom a divotvrocom Kozmovi a Damiánovi. S výstavbou terajšieho chrámu sa začalo v roku 1740. 
Realizovala sa vo viacerých etapách a bola ukončená v roku 1800. Posviacka chrámu sa uskutočnila v roku 1804. V rokoch 1896-1897 bola uskutočnená renovácia chrámu, vtedy bol zhotovený aj terajší ikonostas a oltár. V roku 1935 bol na hlavný oltár umiestnený obraz sv. apoštolov Petra a Pavla majstra Mikuláša Jordána z Prešova. V rokoch 1996-2000 prebehla celková rekonštrukcia chrámu. K chrámovej lodi zo severnej strany bola pristavená bočná loď, čím sa zväčšila kapacita chrámu. Taktiež bola vymenená krytina na veži a streche a bol zrekonštruovaný celý interiér aj exteriér chrámu.
Zdroj: https://www.fulianka.sk/cirkev/grekokatolicka-farnost/