O nás

MAS ŠAFRÁN, ako občianske združenie, združuje predstaviteľov verejného sektora, súkromných podnikateľov, predstaviteľov tretieho sektora a občanov s cieľom spoločne riešiť problémy. Za základnú metódu svojej činnosti si vybrali prístup Leader a procesom tvorby Integrovanej stratégie rozvoja územia /ďalej ISRU/ sa rozhodli využitím miestneho potenciálu a inovatívnymi metódami pri aktívnej účasti verejnosti pomôcť k integrovanému rozvoju územia a skvalitneniu života na vidieku.

Základné informácie o MAS
Právna forma občianske združenie
Dátum vzniku 13.08.2009
Dátum získania štatútu MAS 26.05.2010
Počet členov k 18.01.2019 48
Počet obcí, ktorých kataster tvorí územie MAS 22
Rozloha k 31. 12. 2014 180,96 km2
Počet obyvateľov k 31.12.2014 18 543
Hustota obyvateľstva 102,47  obyvateľa na km2
Administratívne zaradenie – okres Prešov
Administratívne zaradenie – kraj Prešovský
Počet obcí zaradených do pólov rastu 2
Počet obcí nezaradených do pólov rastu 20

Zoznam členov MAS ŠÁFRÁN k 15.03.2018