Rodinná hrobka Bothovcov, Podhorany

Kataster obce Podhorany, okres Prešov
 
Rodinná hrobka Bothovcov sa nachádza na miestnom cintoríne obce Podhorany. Bothovci boli tamojší miestni zemepáni, ktorých potomkovia vlastnili ešte v prvej polovici 20. storočia pozemky v okolí Podhorian. Mali maďarský pôvod a na základe erbu ich rodinnej hrobky možno usudzovať, že boli kalvínskeho vyznania. Potomkovia tejto šľachtickej rodiny sú dokonca ešte stále v spojení so starostom obce Podhorany, Richardom Becherom, ktorý sa snaží dohodnúť sa s pozostalými na začatí generálnej opravy hrobky.
 
(informácie sú prevzaté z webovej domény Teraz.sk, viac o tejto pamiatke, ako aj o obci Podhorany nájdete tu: www.teraz.sk/regiony/presovsky-kraj-saris-obec-podhorany/180465-clanok.html )
 
Zdroj: TASR - Ján Lašák