Trnkov

Obec Trnkov Identifikačné údaje:
Štatutárny zástupca: Ing. Jiři Ballarin
Sídlo: Trnkov 42, 082 12 Kapušany
E-mail: ocu.trnkov@centrum.sk
Webové sídlo: www.trnkov.sk
Tel./fax: 051/794 21 15, 051/771 89 41, 0903 638 278
Počet obyvateľov: 232
Rozloha v km2: 1,79
Hustota obyvateľstva: 130,25 obyv./km2

Základná charakteristika obce Trnkov:

Trnkov leží na severnom okraji Košickej kotliny v polosuchej doline. Nadmorská výška v strede obce je 305 m n. m. a v chotári 285 – 376 m n. m.
Mierne zvlnený pahorkatinný povrch odlesneného chotára tvorí centrálnokarpatský flyš a mladotreťohorné usadeniny. Má illimerizované a hnedozemné pôdy.

 

Služby poskytované v obci:

Anton Ťukot - Rozličný tovar - obchod s miešaným tovarom
Obecná knižnica pri OcÚ Trnkov
Multifunkčné ihrisko a penzión

 

Kultúrne dedičstvo:

gréckokatolícky kostol Ochrany Presvätej Bohorodičky ( r. 1925 postavený, r. 1994 prestavaný a rozšírený)

 

Záujmové organizácie v obci:

Športové a záujmové združenie Trnkov
Dobrovoľný hasičský zbor Trnkov