Ružencová záhrada, Vyšná Šebastová

Vyšná Šebastová, okres Prešov
Ružencová záhrada vznikla v roku 2010 z túžby skrášliť okolie miestneho starobylého kostola a využiť tak prírodný priestor, ale i pripraviť miesto, kde by sa veriaci mohli schádzať na modlitbu posvätného ruženca. Cieľom projektu je vzbudiť záujem o rozjímanie nad udalosťami Ježišovho života prostredníctvom ružencových tajomstiev a posilňovať vieru nielen farníkov, ale všetkých, ktorí putujú do Vyšnej Šebastovej. Do tohto diela sa pustili miestni veriaci v spolupráci s kňazmi. Ing. architekt Marián Sitarčík navrhol sochu Panny Márie s vystretými rukami a plášťom, ktorá pozýva všetkých prítomných k modlitbe a zároveň ich objíma. Sochu Panny Márie pomocnice kresťanov, ako aj ostatné súsošia, ktoré symbolizujú jednotlivé ružence vyhotovil košický sochár, Peter Beňo. Koordinátorom projektu bol vdp. Michal Paľovčík, bývalý kaplán farnosti Nižná Šebastová. Prvú časť tohto pozoruhodného diela, ktoré významným  spôsobom skrášlilo, ale aj zviditeľnilo samotnú obec, posvätili v nedeľu 8. augusta 2010, za účasti J. Exc. Mons. Alojza Tkáča, emeritného košického arcibiskupa a promótora pre ruženec, dominikána vdp. Šimona Tyrola. Vtedajší správca farnosti, vdp. Peter Gombita pripomenul, že záhrada je otvorená pre všetkých veriacich, aby v nej pocítili prítomnosť Boha a mohli tu načerpať silu pre ďalší každodenný život. 
 
Zdroj: https://www.youtube.com/watch