Aktivity projektu

AKTIVITA č.8: Turistický sprievod na Mohylky

Dňa 20.09.2014 sa uskutočnila posledná aktivita projektu národnej spolupráce „Po stopách klenotov LEVa a ŠAFRÁNU”. Jednalo sa o netradičné turistické náučno - spoznávacie podujatie, ktorého cieľom bolo spoznávanie pre verejnosť pomerne neznámych prírodných krás a objektov ľudovej slovesnosti v najsevernejšej časti Slanských vrchov v katastri obce Okružná.

AKTIVITA č.7: Odhaľme naše klenoty na otvorenej scéne

Dňa 11.06.2014 sa v Levoči uskutočnilo kultúrne podujatie  " Odhaľme klenoty na otvorenej scéne", ktoré sa konalo v rámci projektu národnej spolupráce  " Po stopách klenotov LEVa a ŠAFRÁNU", ktoré sa zúčastnili zástupcovia MAS ŠAFRÁN a folklórne súbory: Občianske združenie Šebeš - priatelia folklóru Šariša, mužská spevácka skupina Kapušanske richtaroše a folklórny súbor Kapľička.

AKTIVITA č.6: Aktívne workshopy remesiel v MAS LEV

Dňa 16.09.2014 sa zástupcovia MAS ŠAFRÁN v rámci spoločného projektu národnej spolupráce zúčastnili projektovej aktivity „Aktívne workshopy remesiel”, ktoré sa konali v Levoči. Cieľová skupina tak dostala príležitosť spoznať krásu remesiel a vyskúšať si ich v rámci tvorivých dielní.

 

AKTIVITA č.5: Tvorba publikácie venovanej remeselníkom a ľudovým folklórnym súborom z územia MAS LEV a MAS ŠAFRÁN

Cieľom tejto aktivity bolo odprezentovať remeselníkov a folklórne súbory na území MAS LEV a MAS ŠAFRÁN.

PUBLIKÁCIA ČAROVNÝ SVET TRADÍCIÍ

Novú publikáciu Čarovný svet tradícií, ktorá bola vydaná v rámci projektu národnej spolupráce „Po stopách klenotov LEVa a ŠAFRÁNU‟ si môžete pozrieť tu:

www.youblisher.com/p/889722-Carovny-svet-tradicii/


 

                                                                                                                                                                                                                                                                                 

AKTIVITA č.4: Retrojurmak 2014 Vyšná Šebastová

Dňa 16.08.2014 sa na športovom areáli  vo Vyšnej Šebastovej konal Retrojurmak 2014. V areáli bolo umiestnených 28 výstavných stánkov, v ktorých  bola odprezentovaná remeselná výroba. Podujatie oživili aj sprievodné aktivity ako ryžovanie zlata, výstava veteránov, futbalový zápas starostov a miestnych „Old boys”, deti sa mohli povoziť na poníkoch a na konských vozoch. Počas podujatia prebiehala súťaž vo varení tradičnej kapustovej polievky, do ktorej sa zapojilo šesť tímov: Šebeš, Natvej, Vagaš, Kucharoše, MAS LEV a tím Národnej siete rozvoja vidieka PO. Celé podujatie sa nieslo v tradičnom duchu, o skvelú atmosféru sa zaslúžili súbory: FS Kapľička z Tulčíka, Kapušanske richtaroše z Kapušian, Keľemeske furmaňi z Ľubotíc, OZ Šebeš z Vyšnej Šebastovej,  Nemcovianka z Nemcoviec, Šofránkovci z Vyšnej Šebastovej, Karpaťanin Junior a Ľešnikovo dzivečky.

AKTIVITA č.3: Fašiangovanie v Olšavici

Dňa 15.02.2014 sa zástupcovia MAS ŠAFRÁN zúčastnili prvej spoločnej aktivity projektu národnej spolupráce v rámci opatrenia 4.2 „Fašiangovanie v Olšavici‟, v rámci ktorej sme sa zapojili do Fašiangového sprievodu cez obec, vychutnali sme si fašiangový program a ochutnali typické regionálne špeciality. Cieľom aktivity bola prezentávia kultúrneho dedičstva, predstavenie tradičných povolaní, remesiel a výroby. Udalosť poskytuje najširšej verejnosti možnosť spoznať javy tradičnej ľudovej kultúry, a tým podnietiť záujem o zachovanie a šírenie významnej časti kultúrneho dedičstva na Slovensku. O túto aktivitu prejavilo záujem aj rádio Regina, ktoré v rámci rubriky „Mozaika regiónu‟ prezentuje regionálne podujatia.

AKTIVITA č.2: Prezentačná publikácia Objavme klenoty LEVa a jedinečnosti ŠAFRÁNU

Cieľom tejto aktivity bolo objaviť 20 najzaujímavejších kultúrnych pamiatok a prírodných krás z územia MAS LEV a MAS ŠAFRÁN.

PUBLIKÁCIA - OBJAVME KLENOTY LEVa A JEDINEČNOSTI ŠAFRÁNU

Novú publikáciu Objavme klenoty LEVa a jedinečnosti ŠAFRÁNU, ktorá bola vydaná v rámci projektu národnej spolupráce „Po stopách klenotov LEVa a ŠAFRÁNU‟ si môžete pozrieť tu:

https://www.youblisher.com/p/963034-Objavme-klenoty-LEV-a-jedinecnosti-Safranu/


 

 

AKTIVITA č.1: Objavme klenoty LEVa a jedinečnosti Šafránu

Cieľom tejto aktivity bolo vybrať  20 najatraktívnejších lokalít oboch území do turistického pasu.

Súťaž Po stopách klenotov LEVa a Šafránu sa konala v čase letných prázdnin od 1.7.2014 do 31.8.2014.

TURISTICKÝ PAS "KRÁČAJTE S NAMI"

Nový turistický pas, ktorý bol vydaný v rámci projektu národnej spolupráce „Po stopách klenotov LEVa a Šafránu‟ si môžete pozrieť tu:  https://www.youblisher.com/p/911036-Kracajte-s-nami/