Aktualizácia výziev 7.2 a 7.4 týkajúca sa HODNOTIACICH KRITÉRIÍ

MAS ŠAFRÁN dňa 14.10.2019 zverejňuje Aktualizáciu výziev 7.2 a 7.4 týkajúcu sa HODNOTIACICH KRITÉRIÍ. Aktualizovanú výzvu spolu s aktualizovanou prílohou nájdete na: 

 

https://www.https://www.massafran.sk/leader-2014-2023/opatrenia-prv/vyzva-mas-017-7-2-2/

https://www.massafran.sk/leader-2014-2023/opatrenia-prv/vyzva-mas-017-7-4-1/