Aktualizácia výzvy č.1 MAS_017/6.1/1

Dňa 27.05.2021 MAS ŠAFRÁN aktualizovala Výzvu v podopatrení 6.1 Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti pre mladých poľnohospodárov,  vyhlásenú dňa 25.05.2021. Aktualizované zmeny sa týkajú dátumu uzavretia výzvy z 18.08.2021 na 20.08.2021 a v doplnení zoznamu oprávnených žiadateľov v danej výzve. Všetky zmeny sú zapracované v znení  aktualizovanej výzvy.

Viac tu: https://www.massafran.sk/vyzvy-prv-rok-2021/mas-017-6-1-1/