Aktualizovaný Indikatívny harmonogram predkladania ŽoPr

MAS ŠAFRÁN aktualizovala Indikatívny harmonogram na predkladanie ŽoPr v rámci IROP: Indikatívny harmonogram výziev pre IROP aktualizácia 27.6.2019.pdf (139,5 kB)