Otvorenie športovej a relaxačnej zóny v obci Čelovce

Dňa 12.10.2013 sme slávnostne otvorili Športovú a relaxačnú zónu v obci Čelovce.

Tento projekt bol podaný v rámci výzvy č. 15/2012/PRV/MAS 46

Výška oprávnených výdavkov na tento projekt predstavovala 61 285,69 EUR