FOTOGALÉRIA K ANIMAČNEJ A PROPAGAČNEJ AKTIVITE MAS ŠAFRÁN

Milí priatelia, pod záložkou Fotogaléria na našej stránke si môžete pozrieť fotografie z animačnej a propagačnej aktivity MAS ŠAFRÁN. 

www.massafran.sk/fotogaleria/rok-2019/