FOTOGALÉRIA K ANIMAČNEJ A PROPAGAČNEJ AKTIVITE MAS ŠAFRÁN

Milí priatelia, pod záložkou Fotogaléria na našej stránke si môžete pozrieť fotografie z animačnej a propagačnej aktivity MAS ŠAFRÁN.  

cms.safran0.webnode.sk/fotogaleria/rok-2019/