FOTOGRAFICKÁ SÚŤAŽ: „Zaostrené na Šafrán‟

Miestna akčná skupina Šafrán

vyhlasuje fotografickú súťaž

„Zaostrené na Šafrán‟

 

Kto sa môže zapojiť:

  • všetci obyvatelia z územia MAS Šafrán

Ako sa zapojiť do súťaže:

  • Svoje fotografie zasielajte v elektronickej podobe vo formáte .jpg a požadovanej kvalite min. 1,5 MB na adresu kancelaria.massafran@gmail.com. Nezabudnite uviesť svojé celé meno a telefónne číslo. Vybrané fotografie budú použité v propagačných materiáloch MAS Šafrán.

Súťaž bude prebiehať:

  • od 15. mája do 12. septembra 2014

Témy:

  • Krásy prírody (jaroletnojesennozimnej)

  • Klenoty Śafránu (kultúrne a historické pamiatky)

  • Tradície včera a dnes (tradície a remeslá)

  • Život v Šafráne